Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi har varit rädda för att ta ut svängarna”

Både industri och myndigheter måste bli bättre på att ta hänsyn till patienterna. Det ansåg Tomas Salmonson, tidigare ordförande i CHMP, som levererade både kritik och framtidsspaningar under ”Industrifarmaceutiskt möte”.

Det var tredje året i rad som Industrifarmaceutiskt möte arrangerades av Sveriges Farmaceuters industrisektion. En rad företrädare för både läkemedelsindustri och myndigheter talade under onsdagen i Stockholm inför ett 60-tal deltagare.

Öppningstalare var Tomas Salmonson, till nyligen ordförande i den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP.

Han gav en bred exposé över läkemedelsområdet ur framför allt ett europeiskt perspektiv och gav flera framtidsspaningar.

Bland annat belyste Tomas Salmonson det populära begreppet ”patienten i centrum”, som han menade används flitigt men utan att man definierat vad det innebär. Både myndigheter och industri behöver gå från ord till handling för att ta in patientperspektivet på ett bättre sätt, ansåg han.

– Det har varit mycket snack från vår sida, men vi har inte tagit steget och definierat vad vi vill göra.

En viktig aspekt handlar om att ta större hänsyn till patientrelaterade resultat vid värderingen av läkemedel, enligt Tomas Salmonson. Som exempel nämnde han MS där parametrar som skovfrekvens och handikapputveckling traditionellt sett väger tungt. Däremot har illamående, tremor och andra faktorer som väger tungt för patienten inte tillmätts särskilt stort värde.

– Här måste vi bli bättre, framför allt när man räknar in det ekonomiska värdet, sa Tomas Salmonson.

Men ”patienten i centrum” handlar även om att ge betydligt bättre information än i dag, påpekade Tomas Salomonson och hänvisade till bipacksedlarna som ”något som mest håller fast ampullen i förpackningen”. Han kastade ut frågan i publiken vad läkemedelsindustrin gör för att bli bättre på området.

Ett svar var att industrin förhåller sig till de regler som myndigheterna har satt upp, och Tomas Salmonson konstaterade att även “hans” egna myndighet nog har bidragit till problemen med alltför svårtolkad patientinformation.

– Jag är rädd att vi blockerat utvecklingen på grund av en rädsla att information ska övergå i marknadsföring. Det tror jag har varit en begräsning, att vi blivit rädda att ta ut svängarna. Det måste vi som system förändra, sa Tomas Salmonson och hoppades att patientföreträdare ska sätta fart på processen:

– Jag hoppas att patienterna ställer sig upp och skriker på EMA:s huvudkontor: ”Det här accepterar vi inte längre!”

Tomas Salmonson levererade även en känga mot några av de ”buzzwords” som florerar inom läkemedelsindustrin – såsom ”real world data”.

– Det är jättepopulärt, men jag vet inte vad det betyder. Det verkar vara en sammansmetning av alltifrån data från registerstudier till att det bara grävs efter data i journaler. Diskussionerna vinner inte på att vi är såhär otydliga.

Tomas Salmonson fick även frågor om sin syn på konsekvenserna av Brexit för läkemedelstillgången i Sverige. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nyligen gått ut med en lista över ett antal läkemedel där de varnar för en bristsituation om Storbritannien lämnar EU utan avtal nästa år.

Men Tomas Salmonson såg ingen större anledning till oro.

– Jag känner mig trygg med att svenska myndigheter hittar lösningar för patienterna. Alla läkemedlen på listan är heller inte kritiska, även om några är det, men när mars kommer tror jag att detta har löst sig.

Utöver Tomas Salmonson talade bland andra Niclas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV, om myndighetens europeiska samarbetsprojekt.

Ämnet antibiotikaresistens berördes i ett flertal programpunkter. Anders Carlén från Uppsala universitet talade om en plattform för utveckling av ny antibiotika, “Enable” och Cecilia Nilsson från samma lärosäte berättade om samverkansplattformen Platinea för innovation av existerande antibiotika.

Andra läser