Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jubilerande fakultet får miljonanslag

I dag blir det stort firande för farmaceutiska fakulteten i Uppsala som fyller 50 år. Lagom till firandet kom ett besked om miljonanslag till fakultetens forskning.

Det blir en fullsatt sal på Biomedicinskt centrum, BMC, vid Uppsala universitet då runt 300 personer är anmälda till firandets första del, ett vetenskapligt symposium på temat ”Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar”.

Här ska svensk och internationell expertis dryfta hur Sverige och Uppsala ska behålla sin position inom läkemedelsforskningen. En portalgestalt inom farmacin, Uli Hacksell, inleder och sedan följer en rad representanter från industri och akademi.

– Vi ska se bakåt lite på de 50 år som gått, men framför allt ville vi se framåt och en debatt om hur läkemedelsforskningen ska utvecklas i framtiden och försöka förutse vad som ska komma, säger Margareta Hammarlund-Udenaes, dekan vid farmaceutiska fakulteten.

Det som firas är en flytt för femtio år sedan – när dåvarande Kungliga farmaceutiska institutet, som grundades 1837, flyttade från Stockholm till Uppsala.

Hur mår femtioåringen?

– Alldeles utsökt! Det är en mycket frisk femtioåring, som växt enormt under de här decennierna. När jag letat efter siffror bakåt så hade fakulteten vid starten fyra professorer och nio andra anställda. I dag är vi sammanlagt 260 personer, varav 80 doktorander, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Lagom till firandet kom ett besked från Vetenskapsrådet igår, torsdag, att Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet tilldelats nio projektbidrag inom ramen för en särskild utlysning för farmaceutisk forskning.

– Det var en bra femtioårspresent! Det är otroligt viktigt och innebär att vi kan anställa till exempel fler doktorander eller post docs, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Även om ett glädjande besked kom lagom till femtioårsfirandet finns en del oroande tendenser för farmaciforskningen, konstaterar Margareta Hammarlund-Udenaes.

En sak som oroar är att antalet doktorandantagningar minskat på senare år. Tidigare var både läkemedelsindustrin och apoteket med och finansierade doktorandtjänster. Dessutom är det dyrare i dag att finansiera doktoranderna.

– I dag har vi bara ett halvt Astra-Zeneca och inget statligt apotek, vilket gjort att externa bidrag till doktorandlöner minskat drastiskt. Många forskare är duktiga på att söka andra externa medel, men det fyller inte upp hålet, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Ett annat orosmoln är att läkemedelsforskningen ofta hamnar mellan stolarna kemi och medicin vid utlysningen av anslag. Här behöver det farmaceutiska fältet jobba för att bli mer synligt, betonar Margareta Hammarlund-Udenaes.

– Vi är lite vana att sköta oss själva. Men jag tror att vi behöver visa på värdet av det vi gör tydligare utåt. Hur mycket vi faktiskt tillför samhället!

I kväll avslutas firandet med bal på Uppsala slott, då Farmacevtiska studentkåren håller sin årliga höstbal i samband med jubileet.

– Det ska bli helt fantastiskt att få fira de här 50 åren och blicka framåt tillsammans med både anställda, studenter och andra gäster, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Andra läser