Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hon är Årets arbetsmiljöhjälte

Hon har fungerat som en visselblåsare för hela Karolinska universitetssjukhuset när hon påtalat att medarbetare utsätts för risker i läkemedelsrummet. Nu utses Rojin Söderlund till Årets arbetsmiljöhjälte.

Det är andra året i rad som Sveriges Farmaceuters styrelse utser Årets arbetsmiljöhjälte för att lyfta fram en person som gjort något extra för att skapa en bra arbetsmiljö.

– Det känns jättebra att något som jag tycker är viktigt och som jag jobbat för länge blir uppmärksammat, säger Rojin Söderlund.

Allt började med att Rojin Söderlund kände en misstänkt lukt i läkemedelsrummet på avdelning M61-63 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där hon arbetar som klinisk farmaceut.

– Vi som jobbar där längre stunder om dagen upptäckte att det luktar väldigt mycket antibiotika. Vi misstänkte att vi inte hanterade antibiotika på rätt sätt, delvis eftersom Karolinska inte vill att vi ska ha dragskåp, berättar hon.

I samma veva märkte Rojin Söderlund av allergiska besvär i samband med att hon arbetat i längre stunder i läkemedelsrummet. Efter att hon tagit upp misstankarna med sina närmsta chefer fick hon göra en utredning på Arbetsmiljömedicin, som bekräftade att besvären var kopplade till arbetet.

Rojin Söderlund tog initiativ till att ett företag fick mäta nivåerna av antibiotika i läkemedelsrummet. Mätningen visade på spår av samtliga sex antibiotikum som mättes, på både arbetsytor och golv.

– Då kände jag att jag måste kolla upp vilka risker som fanns med detta.

Men hennes efterforskningar visade att varken Arbetsmiljöverket eller den relativt skrala forskning som gjorts på området kunde ge några särskilt tydliga svar.

– Det går egentligen inte att säga vilka risker som är förknippade med att exponeras för dessa halter av antibiotika. Inte för gravida heller, säger Rojin Söderlund.

Hon påpekar att de kliniska farmaceuterna blir allt fler på Karolinska universitetssjukhuset, precis som inom hela sjukvården, och att det borde vara en fråga för sjukhusledningen att uppmärksamma problemet.

När Rojin Söderlund väl lyfte problemet fick hon bra uppbackning från cheferna, som hon hela tiden känt ett stort stöd ifrån. Hennes arbete har också lett till flera konkreta förändringar.

Bland annat har man infört nya slutna system vid beredning av antibiotika, samt nya rutiner, för att minska spillet. Dessutom planeras en storstädning av läkemedelsrummet för att få bort ingrodda antibiotikarester. Och en ny mätning av halterna i rummet är planerad.

Rojin Söderlund tycker att det allra bästa vore om ledningen skulle ge tillåtelse att sätta in ordentliga dragskåp, eftersom de slutna systemen bara är anpassade till vissa flaskor och inte fungerar för de ampuller som en del antibiotikum levereras i.

– Vi har försökt att få en förklaring till varför vi inte får dragskåp, men inte fått något svar av ledningen.

Som en tillfällig lösning för att minska exponeringen har man även delat upp läkemedelshanteringen i två rum: ett för beredning av till exempel antibiotika och cytostatika, och ett för hantering av tabletter.

Rojin Söderlund nominerades till utmärkelsen Årets arbetsmiljöhjälte av en tidigare chef.

I nomineringen skriver chefen att Rojin Söderlund ”fungerat som en visselblåsare för hela Karolinska universitetssjukhuset då hon påtalat risken och den brist på evidens som finns gällande medarbetare som riskerar hälsoproblem beroende på exponering av antibiotika i läkemedelsrum.”

Att hennes engagemang lett till konkreta resultat hoppas Rojin Söderlund kan inspirera andra som upptäcker att något inte står rätt till på deras arbetsplats.

– I slutändan är det vår arbetsmiljö det gäller, och det är framför allt vi själva som kan upptäcka och uppmärksamma fel och briser, säger Rojin Söderlund.

Rojin Söderlund tar emot priset i form av 3000 kronor och ett diplom av Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Jenny Harlin på “skyddsombudens dag” den 24 oktober.

Mest läst