Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket: Vi har inte godkänt förpackningen

Styrkan går knappt att utläsa på periodens vara ”Paracetamol NET”. Nu uppger Läkemedelsverket att de aldrig godkände förpackningen och produkten får inte längre skickas ut till apotek.

Att utläsa styrkan på periodens vara, motsvarande T. Paracetamol, 500mg, 100st , är inte lätt. Det påpekade Svensk Farmacis bloggare Isabella Stenmark nyligen i ett inlägg.

Styrkan står angiven med vit text mot gul bakgrund, dessutom med en punktskrift löpande utanpå. Blogginlägget har väckt många reaktioner bland läsarna varav flera känt igen sig.

”Med ansträngda ögon och förpackningen i rätt vinkel, kunde jag tillslut se läkemedlets styrka” skrev Isabella Stenmark, som kände sig tveksam till att erbjuda något som hon tycker utgör en förväxlingsrisk för både farmaceuten och kunden.

När Svensk Farmaci kontrollerar med Läkemedelsverket, som ska godkänna utseendet på alla förpackningar, framgår det att myndigheten inte godkänt den aktuella förpackningen på periodens vara, som företaget Evolan står bakom.

– Vi hade godkänt en annan färgsättning än den som är ute nu. Vi har redan fått påpekanden från apotek, och när vi tittat på detta har vi sett att vi inte godkänt det här utseendet på förpackningen. Det måste ha blivit något fel från företagets sida, säger Ingela Hägglund, enhetschef för produktinformation på Läkemedelsverket.

– Jag förstår att det kanske uppfattas som att vi har godkänt den här produkten, men det har vi alltså inte. Vi har följt de regler och lagar som finns, fortsätter Ingela Hägglund.

Enligt ”Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel” är det ett krav att märkningen på förpackningen skall vara ”lätt läsbar, lättförståelig och beständig”. Märkningen ska också vara utformad på ett sådan sätt att det inte finns risk för förväxlingar.

Sedan ett par dagar tillbaka är produkten belagd med ett säljstopp som innebär att grossisten inte ska skicka ut fler förpackningar till apoteken. Däremot får de förpackningar som redan finns på apotek fortsätta att säljas. Läkemedelsverket har nu en pågående dialog med Evolan.

– Vi diskuterar en indragning, men ännu är inget beslutat, säger Ingela Hägglund.

Tommy Olin, försäljningsansvarig på Evolan, delar inte myndighetens bedömning av deras förpackning.

–  Vi tycker också att färgkontrasten är för dålig. Men läkemedlets styrka står även på ett annat ställe på etiketten, med en svart text mot vit botten, fast med en mindre text. I och med detta tycker vi inte att det finns någon sådan patientrisk som Läkemedelsverket påstår, säger han.

Att etiketten fick en annan färgkontrast än den Läkemedelsverket godkänt förklarar Tommy Olin med att trycket inte blev som de tänkt sig.

–  Färgerna ser bra ut i datorn, men vid tryck har det blivit fel och kontrasterna för dåliga. Vi ska ändra märkningen på burkarna i fortsättningen, men vi har bestridit Läkemedelsverkets beslut om stopp för distribution till apoteken, säger Tommy Olin.

Andra läser