Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Han väntas bli ny ordförande

Apotekaren Ulf Janzon blir ny ordförande för Sveriges Farmaceuter om valberedningens förslag blir verklighet. Att hitta nya sätt att använda farmaceuters kunskaper är en av hans hjärtefrågor.

Den 23-24 november hålls Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte då en ny styrelse ska väljas. Valberedningens förslag till ny ordförande är apotekarprofilen Ulf Janzon.

När Svensk Farmaci når Ulf Janzon per telefon står han i kö för provtagning på Karolinska universitetssjukhuset. Han är utvald till en studie där personer som sprang Lidingöloppet förra helgen ska undersökas för att hitta indikatorer för hjärt-kärlhändelser vid långlopp.

– Har man jobbat inom läkemedelsindustrin tackar man alltid ja till att medverka i studier, säger Ulf Janzon, som är nöjd med sin insats under det 30 kilometer långa, backiga loppet.

När valberedningen frågade Ulf Janzon om han vill leda Sveriges Farmaceuter under den kommande perioden tvekade han inte en minut. Trots att den 62-årige apotekaren gick i pension från MSD i somras.

– Jag är en väldigt dålig nej-sägare. Och min tanke vid pensionen var att jag nu får mer tid att ägna åt sådant jag verkligen vill göra. Det här är verkligen en sådan sak.

Ulf Janzon har en lång karriär bakom sig inom framför allt läkemedelsindustrin. Bland annat har han arbetat på dåvarande Apoteksbolaget, Pharmacia, Nordiska läkemedelsnämnden, Paranova och MSD.

Han har också varit sekreterare i den statliga Läkemedelsförsörjningsutredningen. Under senare år har mycket i hans jobb kretsat kring påverkansarbete, både för MSD och inom Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

– Jag vill ju gärna vara med och påverka – och det här blir ytterligare en chans att få göra det. Blir jag vald så vill jag såklart ha synpunkter på vilka frågor vi ska driva, men samtidigt finns det självklart ett antal viktiga frågor som förbundet redan har beslutat att arbeta för och då blir det min sak hjälpa till och torgföra dem, säger Ulf Janzon.

Är det ändå några frågor som känns extra viktiga för dig?

– Jag tror att man måste ta tillvara den djupa kompetens som farmaceuter har på ett bättre sätt än på dagens apotek. Man måste fylla den processen med mer värde – och lära sig att ta betalt för det värdet. Annars är risken stor att allt fler väljer att få sina läkemedel hemskickade.

För apoteken handlar det om att hitta nya sätt att förpacka farmaceuternas förmåga att ge goda råd till patienterna och att börja arbeta ”mer med hälsa än med sjukdom”, tycker Ulf Janzon.

– Det handlar om att få betalt för tjänster och förmågan att ge goda råd – och inte bara för marginalen på burkarna. Sedan tror jag att industrin och apoteken behöver bli bättre på att jobba tillsammans. Båda vill ju att läkemedlen ska göra så stor nytta som möjligt, hur arbetar vi tillsammans för att åstadkomma det?

Om fullmäktige röstar igenom valberedningens förslag tar Ulf Janzon över ordförandeklubban efter Kristina Billberg som kliver tillbaka efter fyra år på posten.

Ulf Janzon är även engagerad inom International pharmaceutical federation, FIP, där han nyligen tog över som president för industrisektionen.

Andra läser