Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi har vänt trenden”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Medlemstrenden har vänt och förbundet har fått ökat inflytande i många frågor som är viktiga för farmaceuterna. Det skriver Kristina Billberg som nu gör bokslut efter fyra år som förbundsordförande.

Den 23-24 november har Sveriges Farmaceuter ett viktigt fullmäktige, där förbundets strategier för de kommande två åren ska diskuteras och beslutas. Inför detta har valberedningen föreslagit en ny styrelse vilket innebär en del förändringar.

Jag tycker det är ett mycket bra förslag och har valt att inte kandidera till en ny period. Efter att ha haft förtroendet att leda er i fyra år är det dags att ta nästa steg, och med en ny kraftfull styrelse finns de bästa förutsättningarna för förbundets fortsatta tillväxt.

Det allra viktigaste vi åstadkommit under de fyra åren jag har haft ansvaret är att medlemstrenden vänt och vi är nu uppe i nästan 7 000 medlemmar!

Vår röst måste höras mer, och vi ska vara involverade i de beslut där vi gör skillnad:

  • Vi fick stort inflytande i Nya apoteksmarknadsutredningen och farmaceutens ansvar i all hantering som rör receptbelagda läkemedel tydliggörs. Dessutom får TLV uppdrag att göra en pilotstudie på farmaceutiska tjänster.

Apotekare och receptarier har en unik kompetens när det gäller läkemedel, något jag velat lyfta fram ännu mer:

  • Vi har tagits upp som medlem i NLS högre nivå- och expertgrupp.
  • Vi har medverkat i att skapa ett starkt professionsnätverk med läkare och sköterskor i ROAr, roller och ansvar i receptkedjan.
  • Vi genomförde en hälsoekonomisk studie genom IHE för att studera vinsten av att införa kommunapotekare. Denna har refererats flera gånger och flera politiker driver nu frågan.
  • Vi ingår i en av referensgrupperna till Nära vård-utredningen.

Trots att apotekare och receptarier är nyckelpersoner för apoteken, har villkoren för våra medlemmar stor förbättringspotential, särskilt vad gäller arbetsmiljön. Detta har vi lyft både till arbetsgivare och i Almedalen, och jag hoppas och tror att frågan kommer att vara aktuell även framöver, för den är viktig.

För att nå framgång måste vi bli fler, både medlemmar och förtroendevalda. Det gör oss till ett starkare förbund.

Nu ligger valet av kommande styrelse och ett fackligt och professionspolitiskt program i fullmäktiges händer. Jag kommer att vara där för att avsluta nuvarande styrelses gärning genom att presentera vad vi gjort och låta fullmäktige utvärdera det.

Stort tack för förtroendet under dessa år och ett stort lycka till!

Kristina Billberg

Mest läst