Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek ska upplysa om miljöfarligt läkemedel

Från och med i dag ska alla apotek informera kunderna om diklofenaks negativa effekter på miljön. Substansen är känd för att kunna skada fisklivet.

Varje år släpps flera ton av det smärtstillande läkemedlet diklofenak ut i sjöar och vattendrag, vilket riskerar att skada djurlivet. Därför har också Havs- och vattenmyndigheten med diklofenak på sin lista över särskilt förorenande ämnen.

Nu har medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening kommit överens om att alla apotek ska informera sina kunder om diklofenaks miljöpåverkan.

Från och med i dag, den 3 oktober, ska skyltar sitta uppe på hyllkanterna för att berätta om substansens negativa effekter på miljön och att den bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både butiker och e-handel.

– Vi kan se att miljöpåverkan är viktigt för allt fler av apotekens kunder och branschen vill bidra till att minska läkemedels påverkan på miljön, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Enligt föreningen har flera landsting redan tagit bort diklofenak från sina rekommendationslistor på förskrivna läkemedel, på grund av de miljöbelastande egenskaperna.

Läkemedelsverket vill se en regeländring så att miljöhänsyn kan tas vid godkännande av humanläkemedel, vilket inte är möjligt i dag.

Mest läst