Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inte ok att beordra deltidare att jobba mera

Har arbetsgivare inom apotek rätt att beordra deltidare att jobba mertid? Svaret är nej. Det står klart sedan en tvist på Kronans Apotek gått till central överläggning.

Vid tiden kring omregleringen av apoteken, då Almega representerade större delen av apoteksbranschen i avtalsförhandlingarna, erbjöds apoteksanställda en valmöjlighet. Fortsätta jobba 37,5 timmar i veckan som på monopoltiden eller gå upp till 40 timmar och få ett lönepåslag.

– Före omregleringen kunde arbetsgivaren beordra mertid mot övertidsersättning. Men när det här gjordes upp 2009 var den tydliga intentionen att ”37,5-timmarna” bara skulle behöva jobba just 37,5 timmar, säger Tero Huhta, central förhandlare på Unionen.

Sedan dess har de flesta apoteksföretag flyttat över från Almega till Svensk Handel. 2016 erbjöd arbetsgivarna kvarstående ”37,5-timmare” ett lönepåslag på 7 procent om de gick upp till heltid – en något högre löneökning än vad arbetstiden motsvarar. De som inte nappade, alltså resterande ”37,5-timmare”, är per definition deltidsanställda.

Med tiden har arbetsgivarens rätt att beordra deltidare att jobba mertid/övertid blivit föremål för olika tolkningar. I vintras aktualiserades frågan när en tvist på Kronans Apotek gick till central överläggning.

– Kronans tolkning var att de tyckte sig ha rätt att beordra deltidare att jobba mertid. Företaget ansåg att det förelåg en arbetsskyldighet, berättar Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter och sedermera även Unionen kallades till centrala överläggningar på Svensk Handel.

Diskussionerna blev ganska kortvariga – tack vare att Tero Huhta hade koll på historiken. Han hade med sig ett Almega-dokument från 2009 – ett utdrag från bulletinen Arbetsgivarnytt – där Almegas egen dåvarande tolkning av situationen fanns på pränt.

”Deltidsanställd medarbetare kan inte längre beordras att utföra arbete utöver arbetstidsmåttet för deltidsanställningen. Istället har de inte heller rätt till övertidskompensation då arbetet utförs som mertid”, stod att läsa i Almegas egen publikation.

Till saken hör att Svensk Handel hade tecknat i princip identiska kollektivavtal med fackförbunden som Almega.

– När vi visade fram Almegas egen formulering från 2009 backade Svensk Handel omedelbart. Vi är nu överens och frågan kan ses som löst, säger Tero Huhta.

– Klargörandet gäller förstås alla deltidsanställda som arbetar under 40 timmar, inte bara ”37,5-timmare”. Ingen kan bli inbeordrad. Däremot har förstås arbetsgivaren all rätt att ställa frågan. Men om du tackar ja, se till att bli ordentligt kompenserad och jobba inte billigare än en heltidare, uppmanar Tero Huhta och Martina Perzanowska.

– Det här är dels en framgång för vår fackliga förening på Kronan som lagt mycket energi på frågan, dels ett kvitto på att en bra koll på historiken och ett samarbete facken emellan kan bära frukt. Vi och Unionen må vara konkurrenter när det gäller att värva medlemmar, men det ger styrka att kunna samarbeta i avtalsfrågor. Ju mer samordnade vi är på den fackliga sidan, desto starkare blir vi, säger Martina Perzanowska.

Andra läser