Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

C vill värna apoteksreformen

VAL 2018: Centerpartiet, sist ut i Svensk Farmacis politikerenkät inför valet, ser inget långsiktigt behov för staten att äga en av apoteksaktörerna. Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson, svarar på frågorna för C:s räkning.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– Att vi får många nya läkemedel och andra medicinska behandlingsmöjligheter är i grunden glädjande. Det är viktigt att införandet av nya behandlingar, både farmaceutiska och andra, prövas utifrån om de är effektiva.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Apoteksreformen har varit framgångsrik och förbättrat tillgängligheten för många människor. Vi vill värna reformen och fortsätta att göra det enklare för människor att få tillgång till de läkemedel de behöver. Sedan apoteksreformen genomfördes har antalet apotek ökat kraftigt, fler orter har apotek och de genomsnittliga öppettiderna har ökat. Vi ser inget långsiktigt behov för staten att äga en av apoteksaktörerna, Apoteket AB.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och isåfall hur?

– Farmaceuternas kompetens skulle kunna användas bättre i att skapa fungerande läkemedelsbehandlingar. Det handlar både om rådgivning och att få ett säkrare läkemedelsanvändande.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Det viktigaste är att Sverige ska ha ett företagsklimat av världsklass. Höjda skatter och krångligare regler är ett effektivt sätt att försvaga läkemedelsindustrin. Vi måste också få ett starkare samarbete mellan akademi och industri och se till att vi utbildar många forskare.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och isåfall hur?

– Många som kommer till Sverige har såväl utbildning som lång arbetslivserfarenhet. Inte sällan i yrken som vi idag har ett stort behov av i Sverige. Valideringsprocessen borde därför börja omedelbart vid ankomst genom en inventering av kompetens. De myndigheter, främst högskolorna, som i nästa steg snabbt får uppdraget att validera och komplettera dessa kompetenser måste också få resurser som möjliggör att de prioriterar dessa frågor inom sin verksamhet för att skapa en snabbare process.

Mest läst