Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SD: “Viktigt med nytt prissättningssystem”

VAL 2018: Idag svarar Sverigedemokraterna på vår politikerenkät inför riksdagsvalet. Partiet vill se ett nytt subventions- och prissättningssystem som möjliggör bättre tillgång till läkemedel för mindre patientgrupper och sällsynta diagnoser.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– Det är positivt att fler sjukdomar kan botas och att fler nya innovativa och effektiva läkemedel kommer ut på marknaden. Höga läkemedelskostnader är ett bestående problem för landets regioner och landsting. En åtgärd för att sänka läkemedelspriserna kan vara att öka konkurrensen på marknader för receptbelagda läkemedel vars patent löpt ut.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Vi anser att man bör ta fram ett nytt subventions- och prissättningssystem som kan möjliggöra en god tillgång till läkemedel och som understödjer framtagandet av nya läkemedel även för mindre patientgrupper och för sällsynta diagnoser. Dessa patientgrupper måste få tillgång till nya godkända behandlingar och läkemedel som kan förbättra deras livskvalitet.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och isåfall hur?

– Farmaceuternas roll bör förstärkas och bli en naturlig samarbetspartner vid till exempel läkemedelsgenomgångar inom vården och omsorgen.

Hur vill ni verka för att Sverige ska ha en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Genom våra offensiva förslag för näringslivsklimatet som helhet bjuder vi företagen i läkemedelsindustrin en god miljö att utvecklas och verka i. För att läkemedels- och medicinteknikföretag ska kunna konkurrera framgångsrikt på den globala marknaden är det av yttersta vikt att hela vårdapparaten är delaktig i utvecklingen och förbättringsarbetet. Dagens strävan efter kostnadseffektivitet och ökad produktivitet tenderar dock att minska utrymmet för nytänkande och innovation, vilket riskerar att slå mot Sverigebaserade företag och även mot patienterna som inte får tillgång till den senaste kunskapen. Det är viktigt att läkemedels- och medicinteknikföretagen väljer just Sverige när man ska utföra kliniska studier.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och isåfall hur?

– Det är viktigt att utveckla och tillhandahålla en effektiv kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter som vill arbeta i Sverige.

Mest läst