Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill förändra marknad för dosläkemedel

Regeringen skyndar för att förändra dosmarknaden. Idag får TLV ett regeringsuppdrag att ta fram en särskild prisrangordning för dosdispenserade läkemedel. Det kan betyda att regeringen avvisar apoteksmarknadsutredningens huvudförslag om dos – men måste inte göra det.

Som vi skrev i juni, då slutbetänkandet presenterades, innebär apoteksmarknadsutredningens huvudförslag att dosapoteken inte längre ska få den reglerade handelsmarginalen på dosläkemedel utan endast ersättning för inköpspriset (AIP) och den avtalade fasta ersättningen, den så kallade dospengen.

Utredningen lämnade också ett mindre ingripande alternativförslag, där dosapoteken fortsatt får handelsmarginal men där justeringar görs inom ramen för dagens pris- och ersättningsmodell.

Man föreslog här bland annat en särskild periodens vara-lista avsedd för dosaktörer, som utgår från utbytbarhetsgrupper i stället för förpackningsstorleksgrupper. Utbyten föreslås göras till de generiska läkemedel som har lägst kostnad per dosdispenserad enhet, något som förutsätts ge en kostnadspress.

Detta skulle ta bort dosaktörernas incitament och möjligheter att avsiktligt välja förpackningsstorlekar med hög handelsmarginal, ett problem som vi skrivit om tidigare.

Enligt ärendeförteckningen inför regeringens sammanträde framgår att regeringen redan idag väljer att ge TLV ett sådant uppdrag.

Som punkt nummer 14 i förteckningen listas nämligen ett ”uppdrag att förbereda en prisrangordning med periodens vara för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel”. TLV har redan under en tid arbetat med en alternativ periodens vara-lista för dos.

Det nya TLV-uppdraget skulle kunna betyda att regeringen avvisar utredningens huvudförslag i dosfrågan (dospeng istället för handelsmarginal), som kräver författningsändringar och beräknas ta uppemot tre år att förverkliga. Men det behöver inte göra det.

”Det finns ingen motsättning mellan att införa en särskild periodens vara-lista för dosdispenserade läkemedel, som relativt snabbt kan genomföras inom ramen för nuvarande lagstiftning, och att samtidigt i särskild ordning initiera en mer långsiktig process för att implementera modell A”, skriver utredningen.

– Det är intressant att regeringen väljer att ge TLV detta uppdrag nu, oavsett om det har koppling till den nya utredningen eller ej. Uppenbarligen anser man att det är angeläget att åtgärda förhållanden på dosmarknaden, kommenterar Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Mest läst