Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

KD vill ge apoteken nya uppgifter

VALET 2018: Kristdemokraterna var partiet som mer än något annat formade omregleringen av apoteksmarknaden 2009/10. Nu vill partiet att apoteken ska få ta del av provsvar och bedriva enklare laboratorieverksamhet. Som enda parti i Svensk Farmacis enkät lyfter man fram vikten av ett farmaceutsortiment på apoteken.

I Svensk Farmacis enkät till riksdagspartierna har turen nu kommit till Kristdemokraterna. Under tidigare partiledaren och socialministern Göran Hägglund var det KD som i hög grad drev fram omregleringen av apoteken 2009/10.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– Nya läkemedel och innovativa behandlingsmetoder kan vara livsavgörande. De är ofta mycket dyra, men kan även medföra lägre sjukvårdskostnader för patienterna i ett längre tidsperspektiv. Vi anser att det bör utformas en nationell rekommendation baserad på etiska avvägningar för att vägleda huvudmännen under deras prioriteringsarbete angående relationen mellan kostnaden för t ex särläkemedel och patientnyttan kopplad till behandlingen. Ett statligt huvudansvar för sjukvården är på sikt avgörande för att säkerställa en jämlik tillgång till särläkemedel och innovativa behandlingsmetoder som kan ha betydelse för liv eller död.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Apoteken och dess högutbildade personal är en viktig men underutnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. För att förstärka hälso- och sjukvården och korta vårdköerna bör apoteken få en utökad roll i vårdkedjan. Vi vill därför införa ett farmaceutsortiment. Utöka farmaceuternas möjlighet att genomföra planerade läkemedelssamtal för nydiagnostiserade patienter med kroniska sjukdomar och patienter över 75 år. Låta apoteken ta del av provsvar från primärvården som är relevanta för läkemedelsbehandlingen. Apoteken bör även få möjlighet att utföra enklare laboratorieverksamhet så som allergitester, blodsockerkontroll och blodtrycksmätningar.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och i så fall hur?

– Ja, farmaceuternas kompetens bör utnyttjas i högre grad genom exempelvis ökade möjligheter till att ger mer läkemedelsinformation till nytta för patienterna. Att införa ett farmaceutsortiment, utökade strukturerade läkemedelssamtal och ökad samverkan med hemsjukvården i kommunerna vore steg i rätt riktning.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Sverige behöver vara ett attraktivt land att investera och bedriva verksamhet i jämfört med andra EU-länder. Sverige har bland annat unika och attraktiva patient- och kvalitetsregister. Data från dessa register behöver göras mer lättillgänglig för klinisk forskning genom digitala och nationellt kompatibla databaser. Samverkan mellan sjukvård, akademi och läkemedelsföretag bör stärkas genom att man utarbetar en Life Science-strategi.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och isåfall hur?

– Absolut, nyanlända farmaceuter är viktiga för kompetensförsörjningen. En snabb, effektiv och kvalitetssäkrad process för validering och eventuell komplettering av deras utbildning är avgörande. Det kan handla om grundläggande saker som att de nyanländas yrkeskompetens registreras redan vid ankomsten till Sverige. Att de guidas till berörda myndigheter som har lättillgänglig information på flera språk på sina hemsidor som beskriver de steg som ska tas för att påbörja valideringen.

Mest läst