Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så tycker partierna i yrkesfrågorna

Den 9 september är det riksdagsval i Sverige. Läkemedels- och apoteksfrågorna står sällan i centrum av den allmänna debatten – men Svensk Farmacis enkät till partierna visar på ganska stora åsiktsskillnader. Med start idag redovisar vi partiernas svar på våra frågor.

Även om branschfrågorna kanske inte slutligt avgör hur du kommer att rösta i valet, tror vi att det finns ett värde att veta hur de politiska partierna resonerar och prioriterar dessa.

Våra fem frågor är tänkta att i någon mån avspegla bredden på Sveriges Farmaceuters medlemmars verksamhetsområden.

Testa gärna dig själv genom att kolla igenom svaren – vilket parti resonerar mest som dig själv i läkemedelsfrågorna?

Svaren bryter ibland mot det förväntade. Vissa partier är konkreta och djupgående i sina svar, medan andra för allmänna resonemang.

Miljöpartiet har till exempel konkreta förslag för farmaceuternas yrkesutveckling – man vill till exempel att farmaceuter tar plats i kampen mot den psykiska ohälsan genom strukturerade läkemedelsgenomgångar i samverkan med psykiatriker.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren. Vänsterpartiet är det enda parti i enkäten som beskriver denna utveckling som huvudsakligen problematisk. Dagens apotekssystem är exempelvis kostnadsdrivande jämfört med på tiden för apoteksmonopolet, menar partiet.

Socialdemokraterna återknyter i sitt svar bland annat till en argumentation som hördes ofta efter omregleringen, ”du ska inte behöva gå runt mellan flera olika apotek för att hitta dina läkemedel”.

Liberalerna slår ett slag för kommunapotekare som ansvarar för att läkemedlen används optimalt i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboendena, medan Centerpartiet som enda parti lyfter att Apoteket AB inte bör vara statsägt på lång sikt.

Kristdemokraterna går längst när det gäller utveckling av apotekens verksamhet. Partiet vill att apoteken ska kunna ta del av provsvar från primärvården och själva utföra enklare labbverksamhet som allergitester, blodsockerkontroll och blodtrycksmätningar.

Moderaterna lyfter vikten av att kylvaror inkluderas i apotekens returrätt, medan Sverigedemokraterna understryker att patienter med sällsynta diagnoser bör får bättre tillgång till läkemedel.

Med start idag och åtta dagar framåt presenterar vi partiernas enkätsvar.

Mest läst