Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt nätverk över professionsgränserna

ROAR – roller och ansvar i receptkedjan – är ett nytt samarbetsprojekt som ska öka förståelsen och samarbetet mellan centrala vårdprofessioner i läkemedelsfrågor. UTÖKAD 16:23

Bakgrunden till att gruppen bildats är ett projekt om hinder i läkemedelskedjan som Nepi presenterade 2017. Läs vår tidigare artikel om projektets slutrapport här.

Gruppen startades i våras på initiativ av Mikael Hoffmann, chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi.

– Vi behöver nya arbetssätt på läkemedelsområdet, och vad är då naturligare än att de fyra professioner som främst arbetar med patienterna i dessa frågor diskuterar roller och ansvar med varandra. Det är i många fall förvånansvärt hur dålig koll man har på varandras roller, säger Mikael Hoffmann till Svensk Farmaci.

Syftet med gruppen är att proaktivt lyfta läkemedelsrelaterade frågor för att snabbt kunna få förståelse mellan yrkesgrupperna och i dialog med patientföreträdare, via Funktionsrätt Sverige, hitta nya effektivare och säkrare arbetssätt.

– Det kan i många fall finnas en stor poäng med att det finns en gemensam gruppering som företräder fyra professioner när myndigheter eller andra intressenter behöver input i läkemedelsfrågor, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter, som ingår i gruppen.

I gruppen ingår förutom Mikael Hoffmann själv Kristina Billberg och Clary Holtendal från Sveriges Farmaceuter, Ann Johansson, Vårdförbundet, Eva Vikström Jonsson, Svenska Läkaresällskapet samt Elin Karlsson och Rikard Lövström från Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik.

Mest läst