Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Myndighetsuppdrag ska skapa ”ordning och reda”

Regeringen ger idag en lång rad uppdrag till myndigheter med koppling till den senaste apotekspropositionen för att ”skapa mer ordning och reda på apoteksmarknaden”. TLV ska göra en förstudie om förutsättningarna för en farmaceutisk tjänst på apotek. Facket och branschen kommenterar. UTÖKAD 12:26

Dagens regeringsbeslut innebär att en lång rad uppdrag med koppling till apoteksmarknaden läggs på myndigheter.

I dagens pressmeddelande signalerar socialminister Annika Strandhäll ett missnöje med hur apoteksmarknaden fungerar.

– Det finns ett behov av att rensa upp efter apoteksavregleringen som minskade garantierna för att rätt medicin ska finnas på apoteken och försvagade den medicinska rådgivningen, säger hon.

Clary Holtendal är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Vi delar kanske inte regeringens problembild fullt ut, och tycker att många farmaceuter gör ett fantastiskt arbete på apoteken. Sammantaget är det här ändå mycket positiva besked från regeringen. Efter flera års diskussioner, där förbundet varit i högsta grad drivande, ser vi nu ett positivt resultat. Vi ser fram emot att medverka i denna utveckling och bidra med insikter och erfarenheter från våra medlemmar, säger hon.

Följande uppdrag läggs på myndigheter enligt dagens regeringsbeslut:

Kartläggning av utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning på apotek. Läkemedelsverket ska i samråd med Socialstyrelsen kartlägga vilka utbildningar som kan ge tillräcklig kompetens för rådgivning om egenvård på apoteken, och ta fram förslag på kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård på ett apotek. Detta görs för att säkerställa att egenvårdsrådgivning görs av personer med tillräcklig kompetens, och därmed säkra hög kvalitet.

Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket ska göra en översyn om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att driva apotek är tillräckliga. Läkemedelsverket ska kunna föreslå förändringar i begränsningarna.

Utveckling av Läkemedelsverkets tillsyn. Läkemedelsverket ska vidareutveckla tillsynen över apoteken genom att bland annat utveckla processen för riskbaserad tillsyn, att göra tillsyn på tydliga riskområden. De ska utveckla återkopplingen till apoteken så att resultatet från tillsynen kan bidra till att utveckla apoteksverksamheten. Det ska även bli lättare att anmäla anonymt.

Uppdrag att mäta apotekens förmåga att direkt lämna ut läkemedel, så kallad direktexpedieringsgrad. Uppdraget går ut på att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska mäta graden av direktexpediering på apoteken, det vill säga i vilken utsträckning apotekens kunder får de efterfrågade läkemedlen vid första besöket. Detta görs i dag enbart av branschen själv. Regeringen vill nu att myndigheten utför mätningen för att garantera att det görs opartiskt.

Uppföljning av rätten att returnera läkemedel. Sedan den 1 augusti 2018 är det möjligt för apoteken att returnera läkemedel till leverantörerna/partihandeln. Regeringen ger nu Läkemedelsverket i uppdrag att årligen följa utvecklingen av apotekens rätt att lämna tillbaka läkemedel.

Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid kontrollen av apoteksmarknaden. Regeringen ger Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och TLV i uppdrag att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för hur de ska samverka vid tillsynen av apoteksmarknaden. Uppdraget ska ledas av Läkemedelsverket. Myndigheterna ska analysera och redovisa eventuellt behov av regelförändringar när det gäller sekretessen mellan myndigheterna och i sådant fall lämna förslag om detta. Syftet är att öka kvaliteten och effektiviteten i tillsynen av apoteksmarknaden.

Förstudie om apoteken lever upp till grunduppdraget. Myndigheten TLV får i uppdrag att genomföra en förstudie om hur man ska ta fram indikatorer för att mäta hur väl apoteken lever upp till sitt grunduppdrag, för att bidra till bättre information till patienter som ska välja apotek.

Förstudie om bättre rådgivning på apotek. TLV får även i uppdrag att genomföra en förstudie som ska titta på förutsättningarna att genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apoteken för en avgränsad kundgrupp, med syfte att få kunden/patienten att bättre hålla sig till föreslagen behandling. Detta görs för att se hur apoteken genom rådgivning bättre kan bidra till en effektiv och bra läkemedelsanvändning, framför allt för grupper som tar flera läkemedel samtidigt.

Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallér har också kommenterat regeringens initiativ i bland annat Dagens Industri.

Han är försiktigt positiv men tycker att några förslagen är överflödiga. Han vänder sig mot Annika Strandhälls beskrivning om att “rensa upp” på apoteksmarknaden.

– Då undrar jag vad är problemet? Vilka belägg har man för att det är några stora problem på apoteksmarknaden? Jag skulle inte säga att den är perfekt, men att säga att det behöver ”rensas upp”, absolut inte.

Wallér välkomnar dock att tillsynen skärps över apoteksmarknaden samt TLV:s uppdrag att göra en förstudie kring farmaceutiska tjänster.

Andra läser