Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan vill se signering av farmaceut på distans

Kronans Apotek har tagit fram ett apotekspolitiskt program inför valet. Kedjan efterlyser fyra förändringar, bland annat en möjlighet till elektronisk signering och rådgivning på distans av farmaceuter.

Kronans Apotek har i sitt apotekspolitiska program identifierat fyra förändringar som man anser behöver genomföras för att apoteksväsendet ska klara sitt uppdrag.

Den första handlar om bristen på farmaceuter. För att klara bemanningssituationen krävs en ny lagstiftning som öppnar för elektronisk signering på distans av farmaceuter och rådgivning på distans, skriver Kronan.

Kronan lyfter också nedläggningarna av farmaceutiska utbildningar i Malmö och Karlstad, samtidigt som apotek tvingas stänga på grund av farmaceutbrist. Vilka orter ska starta nya farmaceututbildningar? frågar man.

Kedjan lyfter också farmaceutiska tjänster, men utan specifika förslag. ”Apotekens roll i arbetet för bättre läkemedelsanvändning måste tydliggöras och det behövs ekonomiska incitament för en sådan utveckling”, skriver man.

Kronan vill också eliminera hinder för parallellhandel med läkemedel, och kritiserar periodens vara-systemet.

”(Systemet med) utbyten förvirrar kunder, kostar stora summor att upprätthålla och till en låg besparing. Därför måste periodens vara-systemet genomlysas grundligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Denna granskning måste ske av en oberoende part och inte av den myndighet som administrerar systemet”, skriver Kronans Apotek.

Andra läser