Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler chanser att klara kunskapsprov

Vid det senaste tillfället klarade en tredjedel av de skrivande det teoretiska kunskapsprovet för apotekare med examen utanför EU/EES. Nu gör Socialstyrelsen förändringar som ska öka förutsättningarna att klara proven.

Förändringarna i kunskapsprovsprocessen görs sedan Socialstyrelsen fått signaler om att ”andra faktorer än de rent kunskapsmässiga” kan ha påverkat möjligheten att klara proven.

Förändringarna innebär att:

Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.

Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.

De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.

Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.

– Att man bör få tre provförsök på det praktiska provet är något som vi har vi framfört vid möten med Socialstyrelsen. Det är roligt att se att detta nu förverkligas, säger Claes Jagensjö, andre vice ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Som vi skrivit tidigare har relativt få personer klarat kunskapsproven för apotekare och receptarier vid de första provtillfällena.

Vid det senaste tillfället för det teoretiska kunskapsprovet för apotekare, den 22 maj, var det 28 personer som skrev provet. Nio av dessa, eller 32 procent, fick godkänt.

Samma dag skrev fem personer provet för svensk receptarielegitimation. Ingen av dessa fick godkänt.

Andra läser