Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sörensons recept för en bättre dosmarknad

Dosföretagen bör inte få någon handelsmarginal, men en rejäl dospeng. Det är ett av förslagen i det sista delbetänkandet i Apoteksmarknadsutredningen.

Idag klockan 15.15 överlämnade utredaren Anna-Lena Sörenson (S) slutbetänkandet i Nya apoteksmarknadsutredningen till regeringen.

Utredningen har i det sista betänkandet haft i uppdrag att se över marknaden för dosläkemedel. Sedan det blev fri konkurrens på området har priserna för landstingen sjunkit, men det har samtidigt varit många överprövningar och en osäker marknad då en aktör har kunnat gå från störst till helt utan kunder när en eller par kluster av landsting gjort en ny upphandling.

I delbetänkandet föreslår utredningen en ny modell för prissättning.

– Vi har kommit fram till att den ersättningsmodell som vi har inte är ändamålsenlig, framförallt inte när det gäller kontinuitet och effektivitet, säger Anna-Lena Sörenson till Svensk Farmaci.

Enligt den modell som utredningen föreslår får dosföretagen inte någon handelsmarginal på det de säljer till landstingen, utan enbart dospeng.

– Den prismodell vi har idag har lett till upphandlingar med nollbud och det gör det svårt för dosföretagen att upprätthålla en god ekonomi, vilket innebär en risk för att det blir för få aktörer på den här marknaden. Ett dosapotek kräver ganska stora investeringskostnader och som det ser ut idag saknas det starka incitament för nyetableringar.

Anna-Lena Sörenson nämner också att det förekommer att dosaktörer väljer att köpa in små läkemedelsförpackningar för att på så sätt få en bättre handelsmarginal. I slutändan blir det då dyrare för landstingen, vilket Svensk Farmaci har belyst i ett antal artiklar.

– Med vår modell tar vi bort incitamenten för att ägna sig åt detta. Vi räknar med att företagen kommer att lägga högre anbud som landstingen har att förhålla sig till om vi ändrar regelverket, säger Anna-Lena Sörenson.

Ett annat problem på dosmarknaden är att det är så få kluster av landsting vilket gör att dosföretagen är väldigt beroende av att lyckas med upphandlingarna.

Hur ser du på det?

– Vi kan inte bestämma över landstingen, men vi kan rekommendera dem att se över hur de upphandlar. Vi skulle gärna se att de upphandlar i mindre kluster.

I betänkandet lägger utredningen även förslag som rör extemporeläkemedel och lagerberedningar, prövningsläkemedel och ansökningar för licensläkemedel. Här kan du läsa hela slutbetänkandet.

Mest läst