Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lloyds klarar sommarbemanningen

En mycket tidig sommarplanering och en utökad ambulerande personalpool gör att Lloyds inte behöver stänga apotek i sommar. På Apoteksgruppen tar i år huvudkontoret för första gången ett större ansvar för sommarbemanningen. Hittills har ett apotek i kedjan sommarstängt på grund av personalbrist.

I vår artikelserie om hur apotekskedjorna hanterar bemanningen under sommaren har turen nu kommit till Lloyds och Apoteksgruppen.

Johanna Eilind Ekmark är projektledare på Lloyds Apotek.

Hur ser bemanningssituationen ut inför sommaren i år jämfört med tidigare år hos er?

– Vi upplever precis som resten av branschen att sommaren kan vara svår att få ihop, men överlag ser situationen ok ut, säger Johanna Eilind Ekmark.

– Som tidigare år har vi lagt mycket tid och ansträngningar i nära samarbete med vår personal för att hitta en balans mellan att man som anställd skall kunna få semester när man önskar och enligt de lagar och regler som föreligger.

I vilken grad kommer ni att stänga apotek eller begränsa öppettiderna?

– Vi har alltid för avsikt att hålla våra apotek öppna och så kommer vara fallet även i år. I några enstaka apotek kommer vi gå över till sommaröppettider, men vi kommer inte att stänga några apotek.

Gör ni någon särskild insats i år för att klara bemanningen under sommaren?

– Vi har anställt fler personer till vår ambulerande pool, samt att vi startar sommarplaneringen väldigt tidigt på våren. De senaste åren har flera undersökningar visat att våra medarbetare är bland de mest nöjda i branschen, vad gäller att få semester när de helst önskar. Detta har varit vår ambition också detta år och vi tror oss har lyckats bra, säger Johanna Eilind Ekmark.

För Apoteksgruppen är det svårt att jämföra årets läge med tidigare år, eftersom ägarförhållanden och bemanningsansvar skiftat.

– Förra året var våra apoteksägare ansvariga för bemanningen. I år däremot ansvarar vi för en större del av våra apotek, säger Maria Mårfält, kommunikationschef på Apoteksgruppen.

I vilken grad kommer ni att stänga apotek eller begränsa öppettiderna?

– Vi har redan tillfälligt stängt ett av våra apotek i Söderköping på grund av personalbrist och vi har begränsat öppettiderna på några av våra apotek, men uppstår det något akut kan fler apotek komma att beröras.

Gör ni någon särskild insats i år för att klara bemanningssituationen under sommaren?

– Vi gör allt vad vi kan för att kunna hålla våra apotek öppna och samtidigt ge våra medarbetare den semester de önskar och behöver, säger Maria Mårfält.

Hur stor andel av de apoteksanställda farmaceuterna har fått sommarsemester enligt önskemål, alternativt fyra sammanhängande veckor, på de olika kedjorna?

Svensk Farmaci har tidigare år följt upp detta baserat på utfallet av Sveriges Farmaceuters semesterenkäter till medlemmar. Förhoppningen är att göra detsamma efter sommaren – håll utkik i våra spalter då.

Andra läser