Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bonus till anställda som flyttar semester

För att klara bemanningen i sommar delar Apoteket AB ut en semesterbonus på maximalt 20 000 kronor till anställda som senarelägger sin semester. Frida Wiener, ordförande i akademikerföreningen på Apoteket AB, kommenterar. KORRIGERAD 18 JUNI

Lars Skutholm, vice vd på Apoteket AB, har svarat på Svensk Farmacis frågor om bemanningssituationen inom företaget inför sommaren.

Hur ser situationen ut för er inför sommaren i år jämfört med tidigare år?

– Situationen påminner i stort om hur det brukar se ut under sommaren. Det finns vissa platser där det är tuffare än i fjol, helheten ser dock ungefär likadan ut, säger Lars Skutholm.

I vilken grad kommer ni att stänga apotek eller begränsa öppettiderna?

– Ambitionen är att inte stänga några apotek, vår bedömning är dock att 5-10 mindre apotek kommer att stänga under sommaren. Öppettiderna kommer som tidigare att förändras efter den lokala efterfrågan.

Gör ni någon särskild insats i år för att klara bemanningssituationen under sommaren?

– Vi arbetar med semesterbonus för de medarbetare som kan tänka sig att flytta sina semestrar till senare tillfälle.

På Apoteket AB får de anställda 5 000 kronor per vecka som flyttas, vilket innebär att en anställd kan få maximalt 20 000 kronor om han eller hon flyttar fyra veckor.

Frida Wiener är ordförande i akademikerföreningen på Apoteket AB.

– Det här erbjudandet är såvitt jag vet nytt för i år, åtminstone i den här formen. Det behöver inte vara fel med tanke på den situation vi har med våra svårigheter att bemanna på sommaren. Det är bättre så här än att det sker olika sorters påtryckningar under planeringen av semestern, säger Frida Wiener.

– Sedan vore det förstås bättre om man inte behövde göra så här alls, att bemanningsfrågan och personalens semesterönskemål kunde tillgodoses på annat sätt. Det här kom också väldigt sent och känns som något av en panikåtgärd. Vi är ju redan en och en halv månad in i semesterperioden.

– Utifrån den information vi har fått tolkar jag det som att detta gäller både farmaceuter och apotekstekniker, jag har inte hört något annat.

Andra läser