Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya bakslag – svårt nå G8-länders mål om alzheimerbot

Alzheimergåtan framstår alltmer som en av medicinens största kvarstående utmaningar. Nu skrotas den fjärde läkemedelskandidaten i fas 3 på kort tid efter svaga resultat. G8-ländernas mål att hitta en bot senast 2025 ter sig avlägset, konstaterar professor Bengt Winblad.

Tidigare i år har minst tre läkemedelskandidater mot alzheimer stoppats: Vtv Therapeutics RAGE-hämmare azeliragon (fas 3), MSD:s BACE-hämmare verubecestat (fas 2/3) och Janssens BACE-hämmare atabecestat (fas 2b/3).

Och idag kom beskedet att Astra Zeneca och Lilly avbryter utvecklingen av BACE-hämmaren lanabecestat, som utvärderats i två fas 3-studier (AMARANTH och DAYBREAK-ALZ).

– Komplexiteten i Alzheimers sjukdom utgör en av de svåraste medicinska utmaningarna i vår tid, och vi är djupt besvikna för de miljoner som lider av den här förödande sjukdomen, kommenterar Daniel Skovronsky, chef för Lilly Research Labs, i dagens pressmeddelande.

I ett tema i Svensk Farmaci om Alzheimers sjukdom nyligen kommenterade experter som Kaj Blennow, Bengt Winblad och Oskar Hansson läkemedelsutvecklingen på alzheimer-området.

Trots de många bakslagen finns visst hopp i det stora antalet kandidater i pipeline, menade experterna. Bara i fas 3 finns idag 15-20 kandidater, varav hälften är inriktade på amyloid på något sätt.

Även om BACE-hämmarna nu kan anses vara ett dött spår, finns bland annat kandidater som hämmar aggregationen av amyloid, antikroppar som ökar avlägsnandet av amyloid, preparat som hämmar aggregationen av tau och läkemedelskandidater som modifierar neurotransmissionen. Beställ gärna våra temaartiklar här.

De dåvarande ledarna i G8-länderna, med Barack Obama och David Cameron i spetsen, fattade 2013 beslut om en övergripande forskningsstrategi med målsättningen att hitta en bot eller en sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers sjukdom innan år 2025.

Bengt Winblad, senior professor i geriatrik vid Karolinska institutet, menade redan innan de senaste fas 3-flopparna att detta mål är avlägset.

– Det är möjligt att vi kan ha andra generationens läkemedel på marknaden 2025, men att ha något som är botande, det kommer absolut inte att gå. Men någon slags sjukdomsmodifierande effekt, det tror jag att vi kan ha 2025, sa Bengt Winblad i Svensk Farmacis alzheimertema.

Andra läser