Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Bra för patienterna att rådgivningen regleras”

Sveriges Farmaceuter välkomnar i princip alla förändringar i regeringens apoteksproposition, som röstades igenom i riksdagen igår. Äntligen får vi en reglering av vem som ska stå för information och rådgivning i samband med utlämning av receptbelagda läkemedel på apotek, säger Kristina Billberg, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

Propositionen, som är baserad på Nya apoteksmarknadsutredningen, innebär bland annat att apotekens grunduppdrag förtydligas samt ökade krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga på apotek.

En annan förändring, som vi skrivit mycket om tidigare, innebär att det från den 1 juli 2020 som huvudregel ska vara farmaceuter som lämnar information och rådgivning till konsumenten i samband med att recept expedieras. Det ursprungliga förslaget i utredningen förändrades dock något i regeringens proposition.

– Det här är väldigt viktigt förslag som vi drivit hela vägen. Det borde vara självklart att patienten möts av välutbildad personal i samband med utlämning av receptläkemedel, men så är det inte alltid idag. Man kan jämföra med vården. Vill vi att icke-legitimerade undersköterskor ska utföra sjuksköterskeuppgifter? Vill jag det som patient? säger Kristina Billberg, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Äntligen får vi en reglering av vem som ska stå för information och rådgivning i samband med utlämning av receptbelagda läkemedel på apotek. Det här är en framgång för förbundet, ett steg framåt för yrkeskåren och något som kommer att gynna patienterna.

– Det är märkligt att apoteksbranschen, med undantag av Apoteksgruppen, motsatt sig detta kvalitetshöjande förslag. Här tycker jag att man tänker kortsiktigt. Felaktig läkemedelsanvändning kostar enorma belopp och orsakar stort lidande, så att påstå att allt fungerar bra idag på apoteken är inte konstruktivt. Vi behöver tänka nytt för att lösa problemen med läkemedelsanvändningen och det här är en bra förändring i rätt riktning, fortsätter hon.

Men hur ska apoteksaktörerna klara detta mot bakgrund av den brist på farmaceuter som råder idag?

– Visst råder det farmaceutbrist, men branschen kommer att klara denna förändring. En hel del av problemen bör exempelvis kunna lösas genom omdisponering av den befintliga personalens arbetsuppgifter.

Andra förslag i propositionen korrigerar åtgärdar förhållanden som apoteken upplevt som problematiska efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009/10.

Huvudansvaret för att beställda läkemedel kan expedieras inom 24 timmar flyttas exempelvis från apoteken till partihandlarna. Dessutom införs möjligheten att returnera receptbelagda läkemedel i lagen om handel med läkemedel.

I propositionen framhålls också att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, ska få uppdraget att förbereda en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. I Norge finns detta redan – där ersätts apoteken av staten för att utföra fördjupad rådgivning och uppföljning i samband med nyinsättning av vissa läkemedel.

– Även detta är en av våra hjärtefrågor som vi drivit hårt gentemot utredningen. Här är vår förhoppning att vi får se en relativt snabb utveckling, säger Kristina Billberg.

Andra läser