Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare bakom bästa avhandling i Göteborg

Apotekaren Daniel Sundh stod för den bästa avhandlingen under fjolåret vid Sahlgrenska akademin. Arbetet handlade om nya metoder för att identifiera frakturrisk hos äldre.

Idag används i regel tvådimensionell bentätshetsmätning för att ställa diagnosen osteoporos. Metoden är dock begränsad och fångar inte upp alla riskpatienter. Många patienter med hög frakturrisk får därför inte behandling.

Apotekaren Daniel Sundhs avhandling har undersökt två nyare metoder, som undersöker benets struktur och materialegenskaper: högupplöst datortomografi samt en metod där ett nålliknande instrument sticks in i patientens underben.

Avhandlingsarbetet kartlägger också nya mekanismer för hur skelettets materialegenskaper och hållfasthet regleras, skriver Akademiliv.

Daniel Sundhs huvudhandledare var Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, och bihandledare var Dan Mellström, adjungerad professor i geriatrik.

Läs mer om Daniel Sundhs avhandlingsarbete i denna artikel i Akademiliv.

Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin finansieras av Dr Arnt Vestbys forskningsstiftelse. Förutom den avhandling som lyfts fram som Årets avhandling vid fakulteten uppmärksammas en avhandling från var och en institutionerna.

Andra läser