Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klinisk farmaci populärt ämne för examensarbeten

Idag presenterar receptarie- och apotekarstudenterna i Uppsala sina fördjupningsprojekt på ett studentsymposium. Allt fler studenter har valt att göra examensarbete inom klinisk farmaci, medan arbeten inom apoteksfarmaci är fåtaliga.

Claes Jagensjö, andre vice ordförande i Sveriges Farmaceuter, deltar i den bedömningsgrupp som ska utse vinnare av två priser till framstående fördjupningsarbeten.

En tydlig trend i år, menar han, är många arbeten med inriktning på klinisk farmaci.

– Generellt är det både en mycket stark bredd och djup på examensarbetena. Det är en väldigt rolig utveckling att det kommer fler arbeten som visar på nyttan av kliniska farmaceuter. Jag har dock bara identifierat ett arbete inom apoteksfarmaci, vilket är beklagligt, säger han.

Robert Svanström är chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– Att vi ser få apoteksarbeten i Uppsala är inte så överraskande med tanke på att utbildningarna för närvarande har ett så litet inslag av samhällsfarmaci. I exempelvis Umeå är situationen en helt annan, säger han.

Det ena priset, Medicinalrådet Manells Pris, finansieras av apotekaren Per Manell via ett stipendium och består i år av ett studiebesök på WHO i Geneve.

Det andra priset går till ett fördjupningsarbete på receptarieprogrammet och sponsras av Sveriges Apoteksförening.

Klockan 16.30 idag offentliggör alumnföreningens ordförande Martin Belin och Per Manell vilka som vunnit priserna.

Vi hoppas kunna intervjua pristagare i en uppföljande artikel till veckan.

Andra läser