Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Socialutskottet välkomnar förslagen i apoteksproppen

Nu har socialutskottet sagt sitt om regeringens apoteksproposition och det står klart att i princip alla förslag – ett tydligare uppdrag för apoteken, förstärkt returrätt, farmaceuter i hela receptkedjan med mera – lär går igenom. På måndag debatteras "proppen" i riksdagen.

På måndag förmiddag blir det debatt om regeringens apoteksproposition, baserad på Åsa Kullgrens utredning, i riksdagens kammare. Votering och beslut är planerat att äga rum torsdagen den 7 juni.

Nu har Socialutskottets betänkande justerats. Där framgår att utskottet välkomnar alla förslag i propositionen, med ett mindre undantag (se fotnot nedan).

Utskottet ger dock regeringen viss bakläxa när det gäller förslaget om apotekens returrätt. Man vill här att regeringen återkommer med ett förslag där man övervägt om även läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring ska omfattas av returrätten.

Det omdiskuterade förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan på apotek har, som vi skrivit tidigare, väckt olika reaktioner hos partierna. KD, C och M lade en följdmotion där man avvisade förslaget.

Men som vi också skrivit tidigare finns inte tillräckligt stöd i riksdagen för att motionen ska gå igenom och den avvisas därför av utskottet.

Socialutskottet skriver att det är ”rimligt att kräva att endast farmaceuter ska få utföra de uppgifter som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel och lämna information och rådgivning till konsumenten i samband med att recept expedieras”.

Det är dock värt att poängtera att det ursprungliga förslaget i utredningen förändrades något i regeringens proposition.

I propositionen föreslås att ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få utfärda föreskrifter om hur förskrivningar ska expedieras och undantag från krav på farmaceutisk kompetens”.

Här är ett urval av viktiga förslag i regeringens proposition, som med all sannolikhet röstas igenom nästa vecka:

Apotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas

Ökade krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga

Möjlighet till retur av receptbelagda läkemedel införs i lagen om handel med läkemedel

Huvudansvaret för att beställda läkemedel för en enskild konsument kan expedieras inom 24 timmar flyttas från apoteken till partihandlare

Krav på att endast farmaceuter ska få ”utföra de uppgifter som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel och lämna information och rådgivning till konsumenten i samband med att recept expedieras”

TLV bör få i uppdrag att i en förstudie utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek

Alla apoteksaktörer får möjlighet att bedriva verksamhet genom apoteksombud

FOTNOT: Utskottet vill bara göra en mindre ändring av redaktionell karaktär i propositionens förslag till lag om receptregister – i övrigt ställer man sig bakom samtliga förslag i propositionen.

Andra läser