Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det finns fler dimensioner än politiska beslut och TLV-regler”

ETIKBLOGGEN: Vill vi inte ha ett eget ansvar för vår profession och vad den gör på apotek? Etikforum replikerar på Christina Ljungbergs inlägg om farmaceuter på apotek.

Vårt blogginlägg har gjort precis det vi eftersträvade – väckt debatt. En del skribenter instämmer, andra inte. Har vi lyckats nå farmaceuter på apotek och få dem att reflektera över sitt arbete, är vi väldigt nöjda.

Det finns tydligt två grupperingar. Den ena är nöjd med sakernas tillstånd och anser att vi i Etikforum inte förstår dagens arbetsmarknad. Den andra tycker att vi tar upp en problematik som faktiskt finns i vardagen.

Det är säkert så, att är man väl förankrad i apotekens värld, har arbetat där under flera år och som arbetstagare har erfarenhet och självförtroende i sin roll, då är det inga problem att kombinera professionell integritet och merförsäljning.

Tyvärr är detta inte fallet för alla arbetstagare inom apoteksvärlden och vi, i vår roll som Etikforumledamöter, kontaktas emellanåt av dessa kollegor.

Det är tankeväckande att en kollega tycker att vi skuldbelägger medarbetare inom apotek, eftersom, påtalar hon, man på apotek ju jobbar precis som man ska, i enlighet med bland annat politiska beslut. Men det finns ju andra dimensioner. Etik innebär ju bland annat just att flera olika synsätt kan vara korrekta – det är just det som är det etiska dilemmat!

Det är också värt att notera att de som inte delar våra synpunkter, eller inte vill förstå dem, ser orsaken till förhållandena på apotek i omvärlden – som exempelvis politiska beslut.

Och det är just det vi är efter: Vill vi inte ha ett eget ansvar för vår profession och vad den gör på apotek? Också?

Etikforum

Fotnot: Läs Etikforums inlägg som startade debatten här.

Andra läser