Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se nytt karriärsteg för landstingsfarmaceuter

De interna karriärmöjligheterna är ofta begränsade för landstingsfarmaceuter. Reza Asadian, områdesapotekare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och fackligt förtroendevald, jobbar för att införa en ny titel på Sahlgrenska: överapotekare.

Under fjolåret sjösatte Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg nya karriärvägar för vårdpersonal med doktorsexamen.

Förändringen innebär till exempel att disputerade sjuksköterskor ska kunna få titeln översjuksköterska.

Reza Asadian, områdesapotekare på Sahlgrenska och ledamot för Sveriges Farmaceuter i Sacorådet i Västra Götalandsregionen (VGR), vill även se fler karriärvägar för farmaceuter.

Antalet farmaceuter som är anställda av regionen har ökat snabbt. 2009 fanns en knapp handfull, idag är det över 100.

– Karriärmöjligheterna är begränsade och att bli chef ska inte behöva vara den enda vägen uppåt. Jag har en pågående dialog med HR-staben om att hitta nya karriärvägar för farmaceuter och vi ska träffas igen till hösten. Analogt med införandet av titeln översjuksköterska är min tanke är att även överapotekare bör kunna etableras, en titel som också måste innebära mer i lönekuvertet, säger Reza Asadian.

Andra läser