Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landstingsfarmaceuter möts i Karlskrona

Antalet landstingsanställda farmaceuter har ökat kraftigt på senare år. Idag samlas de i Karlskrona för att i två dagar nätverka och bland annat dryfta läkemedelsförsörjning i kristid, etikfrågor och EAHP:s statements om sjukvårdsfarmaci.

Den växande skaran landstingsanställda farmaceuter samlas måndag till tisdag för sitt årliga nätverksmöte. Denna gång är Karlskrona värdstad.

Passande nog är krig, kris och försvar en röd tråd i några av den första dagens programpunkter i den gamla örlogsstaden.

Eva Leth, doktorand och projektledare, föreläser om projektet Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig. Helena Gustafsson, apotekare i Försvarsmakten, berättar om läkemedelshantering inom försvaret.

Minskad antibiotikaanvändning vid sårbehandling, “etik från Regeringskansliet till lunchrummet”, Region Skånes arbete med läkemedelssäkerhet och EAHP:s statements om sjukvårdsfarmaci står också på programmet.

Under tisdagen är programmet under förmiddagen uppdelat på fyra spår: uppföljning, information och utbildning, psykiatri samt klinisk farmaci.

Vi återkommer med en uppföljande artikel inom kort där vi intervjuar några av mötesdeltagarna.

Andra läser