Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stora pensionsavgångar att vänta

Efter en temporär minskning väntas åter stora pensionsavgångar för receptarier inom apoteksbranschen kommande år. Det visar statistik som apoteksföreningens medlemsföretag rapporterat in.

De kommande åren räknar apoteksbranschen med att fortsätta växa, samtidigt som man har en stor utmaning framför sig i att rekrytera farmaceuter.

– Branschen kommer att behöva rekrytera flera tusen nya farmaceuter för att fylla behovet de kommande åren, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening.

Behovet lär inte minska av att antalet pensionsavgångar för farmaceuter, efter att ha minskat en period, nu åter väntas öka.

Enligt siffror som medlemsföretagen rapporterat in till branschföreningen väntas 77 yrkesverksamma receptarier gå i pension i år.

Men nästa år är prognosen 106 och 2020 väntas 102 receptarier pensioneras. För apotekare i apoteksbranschen är trenden densamma, men där handlar det om relativt få pensionsavgångar (kring tio om året).

Enligt apoteksföreningen är bristen på farmaceuter för närvarande branschens allra viktigaste utmaning.

Clary Holtendal är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Det råder brist på farmaceuter som vill jobba på apotek, men ändå förefaller apotekskedjorna i många fall att expandera som om inget hänt. Kanske behöver man börja i andra änden och, bland annat via goda arbetsvillkor, säkra tillgången på farmaceuter innan man fattar sina beslut om nyetableringar, säger hon.

Andra läser