Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förmånsläkemedel spås öka med 5 miljarder på tre år

15,9 procent – på två år. Så mycket kommer kostnaden för läkemedel inom förmånen att öka om Socialstyrelsens årliga prognos slår in.

Samhällets kostnader för läkemedel inom förmånen kommer att fortsätta att öka de kommande åren – och det kraftigt.

Det spår Socialstyrelsen i sin årliga rapport ”Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020” som presenterades förra veckan.

Från nivån 23,3 miljarder kronor 2017 ökar kostnaderna för läkemedel i förmånen till 25,1 miljarder kronor 2018, till 27,0 miljarder kronor 2019 och till 28,4 miljarder kronor år 2020, enligt myndighetens prognos.

Det innebär en ökning med över 5 miljarder kronor och hela 21,9 procent på tre år.

Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel förväntas öka ungefär lika mycket procentuellt – från 8,2 miljarder kronor 2017 till 9,9 miljarder kronor 2020.

Socialstyrelsen ger flera förklaringar till den förväntade utvecklingen:

Antalet cancerfall ökar varje år, vilket till stor del beror dels på att befolkningen blir allt äldre, dels på att fler lever längre med sin cancersjukdom. Fler nya, innovativa och effektiva onkologiläkemedel kommer ut på marknaden och många av dessa är dyra.

Fortsatt stor kostnadstillväxt väntas även inom nya orala antikoagulantia, NOAK, TNF-alfahämmare och dess alternativ samt inom diabetesläkemedel.

Kostnaderna för smittskyddsläkemedel väntas enligt rapporten öka under 2018, men sedan stabiliseras.

Mest läst