Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Patientsäkerhet, inte tillgänglighet”

BLOGG: Idén om ett farmaceutsortiment på apoteken avfärdades av Läkemedelsverket. Men förslaget är värt ett bättre öde för patientsäkerhetens skull, skriver Svensk Farmacis chefredaktör Nils Bergeå i en ledarblogg.

Frågan om ett eventuellt så kallat farmaceutsortiment på apoteken har på uppdrag av regeringen börjat utvärderats av Läkemedelsverket.

Sortimentet skulle bestå av läkemedel som visserligen får köpas utan recept, men först efter rådgivning av en farmaceut på apoteket.

Farmaceutsortiment finns på apotek i bland annat Finland, Portugal, Kanada, Australien och Storbritannien.

Trots att verkets initiala uppdrag bara var att göra en första sondering av terrängen, valde man att på ett ganska summariskt sätt avfärda idén.

Det finns inget ”uppenbart behov av att introducera en farmaceutläkemedelskategori”, heter det i rapporten.

Slutsatsen är oväntat enkelspårig och visionslös. Utredarna tycks ha stirrat sig blinda på tillgänglighetsfrågan och betonar att tillgängligheten till receptfritt redan är god.

Det sista stämmer visserligen, men i min värld är det är inte det som är den stora saken med ett farmaceutsortiment. De stora möjligheterna handlar om patientsäkerhet.

Varför inte ge apoteksfarmaceuter en kontrollfunktion vid försäljning av utvalda, befintliga receptfria läkemedel som kan innebära risker för vissa? Precis som i Finland skulle de omdiskuterade smärtstillarna diklofenak och naproxen exempelvis kunna komma på tal.

Det här vore ett utmärkt sätt att använda farmaceuternas kompetens bättre än idag, till gagn för patienterna.

Att ett farmaceutsortiment dessutom på sikt skulle möjliggöra fler så kallade switchar av receptläkemedel till receptfritt – ett område där Sverige redan tillhör de liberalare länderna – vore antagligen även det positivt för folkhälsan och skulle avlasta primärvården.

Nils Bergeå

Mest läst