Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apotek kan bli valfråga på gott och ont”

APOTEKENS BRANSCHRAPPORT 2018: Blir apoteken en valfråga 2018? Apoteksföreningens vd Johan Wallér resonerar om apoteksbranschens nuläge i det politiska landskapet. I årets branschrapport summeras för första gången den totala mängden överblivna läkemedel som återlämnats till apoteken: 1 200 ton samlades in under fjolåret.

Sveriges Apoteksförening presenterade igår sin årliga branschrapport. Den visar att branschen fortsätter att växa både i omsättning och antal apotek.

Ökningstakten mattades dock av något i fjol när det gäller apoteksöppningar. 22 nya apotek öppnades i fjol, att jämföra med cirka 35 om året de föregående åren.

2017 fanns 1412 apotek i landet. Sedan omregleringen är det en ökning med 52 procent.

Johan Wallér, apoteksföreningens vd, resonerade kring branschens nuläge i det politiska landskapet vid gårdagens pressträff.

– Den nuvarande regeringen ärvde omregleringen och har via nya utredningar valt att skruva på den. Dessförinnan gjorde alliansregeringen på liknande sätt förändringar av sin reform för att förbättra den. Nu tror jag, oavsett utgång i höstens val, att fixandet är klart. Vi kan förhoppningsvis lägga omregleringen bakom oss och gå in i en ny fas där vi blickar framåt med sikte på att göra något som är bra bättre, sa han.

Apoteksfrågan och särskilt omregleringen har dykt upp som en ideologiskt laddad symbolfråga i tidigare valrörelser. Blir apoteksfrågan en valfråga i år?

– Vården kommer att bli en het valfråga och det kan hända att apoteksfrågan hänger med i det paketet. Det kan både vara bra och dåligt. Vi har tidigare sett att rena myter om apoteksmarknaden spridits och visst finns det en risk att det blir så igen, säger Johan Wallér.

Aktuella trender på apoteksmarknaden är att kundnöjdheten ökat från en redan hög nivå och att handelsvaror som inte är läkemedel successivt ökar sin andel av apotekens försäljning. På tio år har handelsvarornas andel ökat från 10 till 16 procent av försäljningen.

E-handeln fortsätter att öka, den är nu uppe i 8 procent av omsättningen och 11 procent av försäljningsvolymen. I fjol stod e-handeln för hela 76,5 procent av branschens tillväxt.

– Apoteksbranschen ligger efter andra branscher inom e-handel men vi rör oss å andra sidan nu snabbare framåt än många andra sektorer. Nya aktörer som Meds, Apohem och Iapotek är på väg in på marknaden med breda sortiment och snabba leveranser.

Parallellhandeln är fortsatt en mycket viktig inkomstkälla för branschen, den merintjäning apoteken får av parallellimport via lägre inköpspriser än de TLV-beslutade har stor betydelse för apotekens resultat. Receptaffären som sådan är dock fortsatt olönsam för apoteken.

Två stora utmaningar för branschen är den fortsatta farmaceutbristen och svårigheten att snabbt få in nyanlända farmaceuter på apoteksarbetsmarknaden.

För första gången innehöll branschrapporten i år ett särskilt avsnitt om miljöfrågor, och en summering av den totala mängden överblivna läkemedel som återlämnats under ett år. 1 200 ton läkemedel (inklusive förpackningar) samlades in under fjolåret av apoteken.

Apoteksföreningen avser att driva fyra frågor på miljöområdet framöver:

Vill kunna svara på kunders frågor om specifika läkemedels miljöpåverkan – idag är det oftast omöjligt

Miljökrav bör införlivas i GMP

Miljöeffekter bör vara kriterium i TLV:s värderingar av läkemedel

Fler startförpackningar

Andra läser