Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Kränkande nidbilder av läkemedelsindustrin”

Lif har reagerat på mediebevakningen av en en jämförande studie av hur läkemedelsindustrins så kallade Disclosure code införts i nio europeiska länder.

2016 införde den svenska läkemedelsbranschen Disclosure Code, ett regelsystem som innebär att företagen årligen offentliggör de ersättningar man betalat ut till sjukvårdspersonal och sjukvårdsorganisationer.

En studie, som publicerades tidigare i år i International Journal of Health Policy Management, har kartlagt hur medarbetare inom sjukvården ersätts i nio europeiska länder som implementerat Disclosure code. Dessa konsultuppdrag utgör dock en mindre del av de totala transfereringarna som omfattas av Disclosure Code – de största beloppen överförs till sjukvården.

Forskarna bakom studien identifierade flera skillnader i tillämpningen mellan de olika länderna. I fem länder, bland annat Sverige, är koden ett egenåtgärdssystem medan tre länder stiftat lagar.

Anders Blanck, branschföreningen Lif:s vd, har reagerat på studien och mediebevakningen av densamma.

”Den bärande teorin bakom studien, som också ger medieintresse, är att ekonomisk ersättning från läkemedelsföretag till läkare är något ljusskyggt, oetiskt, eller rent av brottsligt”, skriver han på Lifs sajt Life-time.

”Enligt teorin skulle läkaren vara “köpt” av ett företag och återgälda genom att förskriva företagets läkemedel i strid med de medicinska behoven hos läkarens patienter. Det är också den anklagelse som hänger i luften när medier rapporterar, ofta förstärkt via foton som ska illustrera sedlar som sträcks fram mot en läkare. Låt mig vara tydlig: Detta teoribygge och dessa nidbilder är grovt kränkande mot såväl hela den svenska läkarkåren som mot läkemedelsföretagen”, fortsätter Blanck.

Han vänder sig mot föreställningen att läkemedelsföretag ger svenska läkare ekonomisk ersättning som ”något slags gåvor”.

”Så är det givetvis inte. Läkemedelsföretag anlitar medicinska experter med djupa kunskaper inom sitt område för konsultuppdrag. Dessa läkare får ersättning för utfört arbete. Inget annat. Det kan exempelvis handla om föreläsningar, utbildningar eller deltagande i rådgivande organ”, skriver Anders Blanck.

Läs hela Anders Blancks inlägg på Life-time.se.

Mest läst