Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Snart klart för dos-start på Sahlgrenska

I maj börjar slutenvårdsdos införas på ett av Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska i Göteborg. Då går den fjärde och sista dosproduktionsenheten i VGR:s stora satsning på ett breddinförande i drift.

Starten på Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett led i den stora satsning på införande av slutenvårdsdos i egen regi i Västra Götalandsregionen (VGR) som beslutades 2015.

Dosmaskiner i drift finns sedan många år på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås, och sedan i höstas på Skaraborgs sjukhus i Skövde och i NU-sjukvården (Trollhättan/Uddevalla).

Kerstin Åmark är läkemedelschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi blev något försenade på grund av att det var svårt att hitta lämpliga lokaler, men det har vi nu löst. Vi har stora förhoppningar att detta ska avlasta sjuksköterskorna och skapa en kvalitetsförbättring. Erfarenheterna från Södra Älvsborgs sjukhus har varit mycket goda, säger hon.

Planen var ursprungligen att starta vecka 17 på Sahlgrenska, men sedan en inspektion av lokalerna av Läkemedelsverket gett några smärre anmärkningar sköts starten till vecka 19.

– Införandet kommer att ske successivt under året. Vi räknar med att en tredjedel av de deltagande enheterna kommer att vara infasade före sommaren.

Målet är att cirka 80 procent av sjukhusets inneliggande patienter ska få sina läkemedel dosförpackade. IVA och barnavdelningar undantas av olika skäl, men annars är de flesta avdelningarna med. Eftersom Sahlgrenska är utspritt på flera platser kommer en hel del transporter att behöva ske.

Till skillnad från flera andra försök med slutenvårdsdos i landet sker Västra Götalands införande helt i egen regi. Regionen har på egen hand upphandlat såväl dosmaskiner som IT-stöd.

– Vi har nyanställt både assistenter för körningen av maskinerna och farmaceuter för den farmaceutiska valideringen. Till stor del försöker vi dock använda de ganska många farmaceuter som regionen redan anställt. En logistisk faktor är att de främst behövs på eftermiddagarna i dosproduktionen, de är ju också väldigt uppskattade ute på vårdenheterna. Dosproduktionen kommer även att vara igång på lördagar vilket blir en viktig service till sjukhusets vårdenheter, samtidigt som det är en något komplicerande faktor schemaläggningsmässigt, berättar Kerstin Åmark.

Mest läst