Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se satsning på apotekare i kommunerna

Regeringen satsar nästan en miljard på ett nytt vård- och omsorgspaket i vårbudgeten, och en särskild satsning görs på bristkompetenser. Farmaceuter i vården, särskilt på den kommunala nivån, bör kunna sorteras in bland dessa bristkompenser, anser Sveriges Farmaceuters förbundsordförande.

I vårändringsbudgeten som presenterades idag ingår ett särskilt vård- och omsorgspaket. I detta finns bland annat en tillgänglighetssatsning för hälso- och sjukvården på 400 miljoner kronor som Vänsterpartiet tagit fram.

Validering av utländska examina inom vårdområdet (10 miljoner) får också extra pengar, liksom ny teknik i äldreomsorgen (350 miljoner).

Dessutom skjuter regeringen till 200 miljoner kronor till landstingen för att behålla eller anställa bristkompetenser.

– Man avser säkerligen i första hand andra vårdyrken, men farmaceuter i vården kan mycket väl ses som en bristkompetens. Det gäller inte minst på den kommunala nivån. Äldres läkemedelsanvändning är ofta väldigt problematisk och apotekare som till exempel ger stöd vid läkemedelsgenomgångar eller utbildar andra personalkategorier i läkemedelsfrågor kan bidra med stora mervärden för patienterna, säger Kristina Billberg, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

Andra läser