Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelskostnaderna ökar – en dryg extra miljard anslås

Regeringen tvingas återigen höja anslaget för läkemedelsförmånerna. Budgetposten ökas med drygt 1,1 miljarder i vårändringsbudgeten. På tre år har regeringen gjort uppjusteringar på totalt fyra miljarder kronor.

Ända sedan 1998 får landstingen ersättning för sina kostnader för läkemedelsförmånerna via ett särskilt statsbidrag som utbetalas med två månaders fördröjning.

Eftersom kostnaderna för förmånerna ökat mer än beräknat ökar regeringen på detta anslag för innevarande år i vårändringsbudgeten, närmare bestämt med 1,1 miljarder kronor till 27,7 miljarder kronor.

Uppjusteringen är ungefär lika stor som den som gjordes i fjolårets vårändringsbudget. 2016 skrevs anslaget upp med drygt 1,8 miljarder kronor i vårändringsbudgeten.

Andra läser