Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sverige tar tio procent av Storbritanniens EMA-portfölj

Svenska Läkemedelsverket får nya uppdrag motsvarande 30-35 årsarbetstider i samband med Brexit. Sverige tar ungefär tio procent av Storbritanniens ”EMA-portfölj”.

Som vi skrev igår har EMA nu överfört produkter där Storbritannien varit rapportör och co-rapportör till EU:s kvarvarande länder enligt en särskilt framtagen fördelningsmodell.

Sverige tar en stor andel av dessa uppdrag.

– Vi har inte fått någon slutlig lista över antalet, men preliminärt har vi totalt tilldelats 14 rapportörskap och 17 co-rapportörskap på den humana och veterinära sidan. I dialog med socialdepartementet är vi överens om att ta cirka 10 procent av Storbritanniens portfölj och det arbete som de bidragit med, säger Marie Gårdmark, direktör på Läkemedelsverket.

– I sin helhet har vi uppskattat att detta motsvarar 30-35 årsarbetstider fördelat för tillståndgivning inom samtliga procedurer (centrala, decentrala och ömsesidiga samt läkemedelsäkerhet, reds anm) och inspektion.

Andra läser