Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Merarbete att vänta för Läkemedelsverket

Brexit ger Läkemedelsverket extra arbete. EMA har nu portionerat ut 370 produkter där Storbritannien haft ansvar till de kvarvarande medlemsstaterna enligt en fördelningsnyckel.

Det är ingen liten arbetsbörda som EMA nu fördelat till de kvarstående EU-ländernas (EU27) samt Norges och Islands läkemedelsmyndigheter.

Åren 2013-15 var Storbritannien den medlemsstat som tog klart flest nya rapportörskap och co-rapportörskap inom EU:s centrala godkännandeprocedur – 94 stycken.

Sverige kom då på andra plats med 61.

Totalt har EMA nu överfört 370 produkter till nya rapportörer och co-rapportörer enligt en särskilt framtagen fördelningsmodell.

– De brittiska experterna drar ett mycket tungt lass. Andra länder måste nu fylla luckan och sammantaget lär det bli tal om ett ganska stort merarbete även för Läkemedelsverket, sa Marie Gårdmark, direktör på Läkemedelsverket, till Svensk Farmaci i november 2016.

Svensk Farmaci har kontaktat Läkemedelsverket för få information om hur stor andel av de 370 ärendena som fördelats till Sverige. Läs deras svar i denna uppföljande artikel.

Andra läser