Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut i hela kedjan verklighet trots motstånd

I juni ska apotekspropositionen upp för votering i riksdagen. KD, C och M har lagt en följdmotion där man avvisar förslaget om kompetenshöjning i receptkedjan. Men Liberalerna och Vänsterpartiet backar regeringens förslag, vilket gör att det lär gå igenom. UPPDATERAD 20/4

Snart – närmare bestämt i början av juni – väntas regeringens proposition baserad på Åsa Kullgrens apoteksmarknadsutredning debatteras och beslutas i riksdagens kammare.

Ärendet ska inom kort beredas i Socialutskottet. Utskottets betänkande ska enligt riksdagens planeringsdokument justeras den 22 maj.

Det omdiskuterade förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan på apotek har väckt olika reaktioner hos partierna.

KD, C och M har lagt en så kallad följdmotion där man avvisar förslaget om kompetenshöjning i receptkedjan.

”Vi förlitar oss på den kompetens som apoteken och deras personal, farmaceuter eller inte, besitter. På apoteken har farmaceuterna redan i dag ett självklart ansvar för såväl recepthantering som rådgivning … Det är därför överflödigt att lagstifta om att enbart farmaceuter får expediera receptläkemedel”, skriver Emma Henriksson (KD), Anders W Jonsson (C) och Camilla Waltersson Grönvall (M).

”Den rådande bristen på utbildade farmaceuter gör propositionens förslag än mer problematiskt. Med förslaget om detaljreglering av farmaceuters arbete blir det i praktiken omöjligt att ta till vara farmaceutisk kompetens hos en apotekstekniker. Det riskerar att förvärra kompetensbristen och därmed äventyra både kvaliteten och patientsäkerheten. Det skulle vidare sannolikt slå synnerligen hårt mot glesbygdsapoteken, som redan har stora rekryteringsproblem”, skriver undertecknarna av motionen.

Liberalerna (L) går dock emot övriga allianspartier och kommer inte att stödja följdmotionen.

Svensk Farmaci har talat med Barbro Westerholm (L), ledamot i Socialutskottet.

– Vi vill se en kompetenshöjning och stöder inte de andra allianspartiernas motion, säger hon.

– Apoteken och farmaceuterna behöver bli tydligare spelare i vården och de bör kunna göra mer än idag. Förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan är bra. I övrigt tror jag personligen mycket på konceptet kommunapotekare, säger hon.

Hon bekräftar att Liberalerna kommer att rösta för regeringens förslag i frågan, snarare än att bara lägga ned sina röster.

Vänsterpartiet bekräftar också för Svensk Farmaci att man går på regeringens linje, vilket gör att det finns en riksdagsmajoritet för regeringens förslag.

Hur Sverigedemokraternas befintliga och avhoppade riksdagsledamöter röstar blir därmed betydelselöst.

Karin Rågsjö (V) är ledamot i Socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson.

– För oss är det en självklarhet att stå bakom det här förslaget. Apotek är inte vilka affärer som helst. När man går in på ett apotek, och särskilt om man ska hämta ut receptläkemedel, är det viktigt att man möter utbildade farmaceuter och får professionell vägledning. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger Karin Rågsjö.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samlar tillsammans med Vänsterpartiet och Liberalerna 51 procent av riksdagens ledamöter.

Fotnot: Artikeln har 20/4 korrigerats med korrekta datum för justering av utskottsbetänkandet. Riksdagsdebatt är planerad till den 4 juni, och beslut den 7 juni.

Mest läst