Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Äldres läkemedel och EES i fokus på apoteken

Från idag och fram till söndag fokuserar apoteken på äldres läkemedel inom ramen för den så kallade seniorveckan. Alla apotekskunder över 75 erbjuds en enklare läkemedelsgenomgång med expertstödet EES. Sveriges Farmaceuter välkomnar projektet, men har valt att inte delfinansiera det. UTÖKAD 13:32 och 14:11

Idag startar apotekens så kallade seniorvecka. Farmaceuterna på alla apotek erbjuder alla apotekskunder över 75 år en enklare läkemedelsgenomgång med det elektroniska expertstödet EES.

Om kunden samtycker ska farmaceuten analysera om de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och att det inte krockar med andra läkemedel.

– Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden denna läkemedelsanalys med EES. Men för första gången kommer alla farmaceuter på apotek samtidigt att lägga ner extra tid och fokus på att genomföra EES-slagningar hos en utvald grupp. Inför denna vecka ska alla apoteksfarmaceuter ha genomgått en utbildning i EES, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, i ett pressmeddelande.

I samband med seniorveckan kommer forskaren Tora Hammar från Linnéuniversitetet att dokumentera och analysera hur EES används, och jämföra med en period före och efter den aktuella veckan.

– Forskningen kommer att inriktas på hur mycket farmaceuterna använder EES för äldre, hur många potentiella läkemedelsrelaterade problem som upptäcks och åtgärdas samt vilka typer av problem som är vanligast. Resultatet kommer att publiceras under andra halvan av 2018, säger Tora Hammar.

Apoteken själva, E-hälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten deltar i eller delfinansierar satsningen.

Sveriges Farmaceuter har dock valt att inte göra det.

Claes Jagensjö är styrelseledamot och andre vice ordförande i förbundet.

Varför valde ni att inte delfinansiera projektet?

– Vi fick en förfrågan om att delta i projektet genom att bidra med 100 000 kronor. En diskussion uppstod om det verkligen är en uppgift för en arbetstagarorganisation att sponsra en utvärdering av ett elektroniskt system som en myndighet tagit fram och som arbetsgivaren använder, säger han.

– Dessutom var de vetenskapliga frågeställningarna i det studieprotokoll som tagits fram mycket vaga och det framgick inte tydligt hur man skulle utvärdera den farmaceutiska nyttan. Sammanfattningsvis kom vi fram till att det inte var Sveriges Farmaceuters uppgift att sponsra projektet. Men vi välkomnar satsningen och är självklart gärna en samarbetspartner samt erbjuder vår kunskap och erfarenhet i projektet, säger Claes Jagensjö.

Robert Svanström är chefsfarmaceut på apoteksföreningen.

– Det hade varit roligt om Sveriges Farmaceuter hade velat delta i detta unika och för branschen viktiga projekt. Finansieringen av projektet består av en rimlig ersättning till en forskare så att hon kan genomföra en vetenskaplig studie av äldres läkemedelsanvändning. Ju fler som deltar desto mindre summa för varje enskild aktör. Om Sveriges Farmaceuter hade frågor om projektet så fanns alla möjligheter att framföra dessa till projektgruppen. Forskargruppen hade med all sannolikhet kunnat svara på förbundets eventuella frågor om det vetenskapliga protokollet, säger han.

– Projektet är som sagt välkommet och vi deltar gärna i det fortsatta arbetet med vår erfarenhet och kunskap, replikerar Claes Jagensjö.

– Dock anser vi fortfarande att en apoteksbransch som omsätter miljarder och statliga aktörer som sammantaget plöjt ned minst en halv miljard i EES rimligen måste klara av att finansiera ett mycket begränsat forskningsprojekt som detta. Det kan knappast vara ett fackförbunds medlemmar som ska finansiera denna typ av verksamhet, säger han.

Andra läser