Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tror på fortsatt analys av farmaceutsortiment

Apoteksföreningen ser frågan om ett farmaceutsortiment som levande, trots Läkemedelsverkets tydliga ställningstagande. Annika Svedberg, farmacichef på Hjärtat, tror att sortimentet skulle öppna för fler så kallade switchar och därmed avlasta vården.

Som vi skrev igår ser Läkemedelsverket inget behov av ett så kallat farmaceutsortiment på apoteken, enligt en ny rapport.

Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, ser dock inte kartläggningen som en dödsstöt för idén om ett farmaceutsortiment trots det tydliga ställningstagandet.

– Jag ser inte det här som en slutpunkt för diskussionen, snarare som ett startskott för en fortsatt analys, säger han.

Varför är ett farmaceutsortiment viktigt?

– Läkemedel kan röra sig åt olika håll på skalan mellan sjukhuspreparat och ”bensinmacksläkemedel”, utifrån faktorer som ny kunskap, erfarenheter av användningen eller nya beredningsformer. Ett farmaceutsortiment skulle ge oss fler verktyg på vägen mot en bättre läkemedelsanvändning.

– Steget som en switch från receptbelagt till receptfritt innebär, vilket även kan innebära att läkemedel hamnar i allmän handel, kan upplevas som stort och ett farmaceutsortiment skulle kunna minska det steget, säger Johan Wallér.

Annika Svedberg, farmacichef på Apotek Hjärtat, tror att ett farmaceutsortiment skulle kunna bana väg för fler ”switchar” vilket i sin tur skulle kunna ge positiva effekter i vården.

– Ett sortiment som endast får säljas över disk, efter konsultation och rådgivning från farmaceut, borde kunna öppna för switchar av fler läkemedel som idag endast säljs på recept i Sverige. Vi vet att sjukvården är hårt belastad idag och ju fler okomplicerade åkommor som istället kan hanteras på apotek, desto bättre. Enligt en studie i USA sparar sjukvårdssystemet 6-7 dollar för varje dollar som spenderas på OTC, säger hon.

– Dessutom ökar det tillgängligheten, vilket de flesta patienter upplever som positivt, säger Annika Svedberg.

Svensk Farmaci har även sökt läkemedelsindustrins branschorgan Lif för en kommentar till Läkemedelsverkets kartläggning.

Mest läst