Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verkets nej till ett nytt sortiment får kritik

Läkemedelsverket ser inget behov av ett så kallat farmaceutsortiment på apoteken, enligt en ny rapport. Sveriges Farmaceuter beklagar slutsatsen och tycker inte att verket ser möjligheterna att förbättra patientsäkerheten. Kronans Apotek är också kritisk.

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel, enligt en kartläggning som myndigheten nu färdigställt på uppdrag av Socialdepartementet.

– Patientnytta och patientsäkerhet har varit myndighetens fokus under kartläggningen och vi ser inte att det idag finns någon anledning att ytterligare öka tillgången eller ändra förutsättningarna genom att lägga till någon ny läkemedelskategori för den receptfria försäljningen i Sverige, säger Brita Sjöström, projektledare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Tillgången till receptfria läkemedel via apotek/webbhandel och detaljhandel är enligt Läkemedelsverkets rapport tillräcklig.

I en europeisk jämförelse med länder som idag har en farmaceutläkemedelskategori finns flera av de läkemedel som tillhör kategorin farmaceutläkemedel redan tillgängliga som receptfria läkemedel i Sverige, påpekar verket.

– Egenvården som inkluderar receptfria läkemedel avlastar sjukvården på ett effektivt sätt men den kan utvecklas och förbättras. Här behöver vi gemensamt ta ett samlat grepp myndigheter, vårdgivare och apotekssektorn när det gäller förbättring och effektivisering av information och rådgivning vid egenvård, säger Brita Sjöström.

Kristina Billberg är förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Jag beklagar Läkemedelsverkets slutsats som känns väldigt reaktiv. Utan att ha hunnit läsa hela rapporten är det märkligt att man i sitt pressmeddelande så ensidigt hänvisar till att tillgängligheten redan är god. Ett pharmacist-only sortiment behöver ju inte handla om att fler läkemedel ska bli tillgängliga utan snarare att man skapar en ”gatekeeper-möjlighet” till receptfria läkemedel som skulle kunna vara potentiellt farliga, exempelvis diklofenak till patient med samtidig antikoagulantiabehandling. Verket överbetonar tillgänglighetsfrågan och tycks inte se de positiva möjligheterna när det gäller patientsäkerheten, vilket är mycket beklagligt, säger Kristina Billberg.

Även Kronans Apotek har reagerat snabbt på Läkemedelsverkets slutsats.

– Utan att ha läst hela kartläggningen så delar vi inte Läkemedelsverkets värdering. Vi tror att det finns en kategori läkemedel som skulle ha en god tillgänglighet men med ökad patientsäkerhet genom att enbart säljas bakom disk på apotek. Det understryker också värdet av farmaceuternas kunskap. Receptfria läkemedel som diskuteras ur ett patientsäkerhetsperspektiv är bland annat paracetamol eller loperamid. Ett receptbelagt läkemedel som skulle kunna kvala in i en sådan kategori är sildenafil. Så vi ser att det finns ett behov av en sådan läkemedelskategori, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör.

Uppdraget att utreda ett så kallat farmaceutsortiment tillkom som en komplettering i Läkemedelsverkets regleringsbrev för 2017. Läs mer i våra tidigare artiklar, exempelvis denna.

Mest läst