Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“TLV:s agerande ger sämre tillgänglighet”

TLV:s agerande gör att kunderna drabbas av sämre tillgänglighet, anser Kronans Apotek apropå att myndigheten inlett ett tillsynsärende mot kedjan. Kronan vill se ändrade regler som gör det lättare att hantera prissänkningar på originalläkemedel.

Som vi skrev häromdagen bytte Apotek Hjärtat och Kronans Apotek, enligt TLV, under första veckan i mars förskrivna etanercept-läkemedel mot dyrare läkemedel i samma utbytbarhetsgrupper. TLV har inlett två tillsynsärenden.

Bakgrunden är att Pfizers originalprodukt Enbrel prissänktes med 20 procent vid månadsskiftet februari/mars. De parallellimporterade läkemedlen blev därför temporärt dyrare i början av mars.

Igår beskrev vi i en artikel hur Apotek Hjärtat ser på situationen.

Nu har vi även talat med Kronans Apoteks kommunikationsdirektör Andreas Rosenlund, som är mer tydligt kritisk mot TLV:s agerande.

Vad är bakgrunden till att ni under en vecka bytt till dyrare läkemedel?

– Vi har inte bytt till dyrare läkemedel utan expedierat det läkemedel som var tillgängligt på apoteken. Vi har expedierat 165 förpackningar med direktimporterade och 35 förpackningar med parallellimporterade läkemedel under perioden. I de flesta fall hade alternativet till parallellimport varit att kunden lämnat apoteket utan läkemedlet och fått återkomma senare eller sökt sig till ett annat apotek, säger Andreas Rosenlund.

– Ett problem för oss är att läkemedlet har ett högre pris före första mars, vilket innebär att om vi ska ha produkten på lager måste vi köpa in det till ett högre pris innan första mars och sen tvingas sälja det till ett lägre pris efter första mars. Alternativet för oss är att inte beställa läkemedlet före första mars och försöka sälja ut befintligt lager innan första mars med risken att vi inte har läkemedel på lager vid månadsskiftet. Det är inte en bra situation för kunden eller för oss.

– En lösning är att det finns en förlängd utförsäljningsperiod där vi kan sälja ut parallellimport, och att vi kan sänka priset vid disk på parallellimport för att inte belasta läkemedelsförmånen. Så som TLV agerar nu kommer det bara leda till att kunderna drabbas av sämre tillgänglighet.

Var detta ett olycksfall i arbetet?

– Generellt kan man säga att vi fram till TLV:s brev, inför ett beslut om eventuellt sanktionsavgift, prioriterat i första hand lågt pris och i andra hand att det finns tillgängligt på apoteket. Det anser vi är förenligt med lagen om läkemedelsförmåner där det tydligt framgår att vi kan expediera tillgängligt läkemedel. Som vi ser det är det en skärpning av tolkningen av lagen som nu TLV vill införa. Vår prioritering har också fungerat när det funnits både direktimporterat och parallellimport på apoteket, men när enbart parallellimport funnits så har det expedierats. Vilket också vår försäljning visar.

– När vi fick TLVs brev ändrade vi detta direkt och stoppade all försäljning av parallellimport, alltså även om det är det enda läkemedel vi har på lager. Om det fått påverkan på tillgängligheten är okänt, säger Andreas Rosenlund.

Andra läser