Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nordiskt samarbete ska påskynda tillgång

TLV och de norska och finska läkemedelsverken satsar på gemensamma hälsoekonomiska utvärderingar i ett nytt samarbete, FINOSE. Målet är snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel.

TLV har inlett ett fördjupat samarbete med läkemedelsverken i Norge, NoMA, och Finland, Fimea. De tre myndigheterna har tecknat en avsiktsförklaring som omfattar gemensamma hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel.

NoMA och Fimea har bredare uppdrag än svenska Läkemedelsverket. De bedriver även så kallad HTA-verksamhet inklusive hälsoekonomiska utvärderingar.

Idag samlar de tre myndigheterna ett 60-tal personer i Stockholm med syfte att att öppna för en dialog med läkemedelsbolag.

“Vi står inför stora utmaningar och vi möter dessa bäst genom att jobba tillsammans mellan myndigheter och med läkemedelsbolagen för att utveckla våra arbetssätt att snabbt säkerställa tillgång till innovativa läkemedel på ett ekonomiskt hållbart sätt”, säger de tre generaldirektörerna i ett gemensamt uttalande.

Gemensamma utvärderingar av flera länder görs redan inom det europeiska myndighetssamarbetet EUnetHTA. I det nya FINOSE-samarbetet ingår dock även utvärdering av hälsoekonomi, vilket är exkluderat i EUnetHTA-samarbetet.

Vid dagens möte deltar även EU-kommissionens biträdande generaldirektör Martin Seychell som berättar om planer på ett utökat framtida samarbete på detta område inom hela EU-området.

Andra läser