Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vårdplaner ska få apotek att avlasta vården

Farmaceuter på Apoteksgruppen ska liksom delar av sjukvården börja använda vårdplanslösningen Frisq Care. Tanken är att vården ska avlastas genom att apoteksfarmaceuternas kompetens tillvaratas bättre än idag. UTÖKAD 27/3

Vård-IT-bolaget Frisqs generiska vårdplanslösning Frisq Care ska börja användas på Apoteksgruppen-apotek för så kallade apoteksplaner, som ger stöd för patientens läkemedelsanvändning.

“Apoteken kommer med hjälp av apoteksplanerna att kunna avlasta vården i vårdförlopp som kräver uppföljning och noga genomgång av läkemedel. På sikt skulle apoteksplanerna på så vis bidra till en ökad följsamhet till patientens läkemedelsbehandling”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Patienterna kommer kunna ha både sina apoteksplaner från apotek och vårdplaner från vårdgivare i sin smartphone på samma ställe.

“Apotek och vård integreras därmed på ett helt nytt sätt där patienten står i centrum och blir bärare av sin egen hälsoinformation. När patienten har apoteksplaner från Apoteksgruppen stärks också kundrelationen och apoteket blir det självklara valet vid köp av läkemedel, både receptbelagda och receptfria produkter”, skriver Frisq.

Första steget i projektet är att välja ut lämpliga apotek med nära samarbete med vårdcentraler som kan vara aktuella för pilotprojekt. Dessutom ska lämpligt innehåll för apoteksplanerna arbetas fram.

Birgitta Lange Sjöblom är kvalitetschef på Apoteksgruppen.

Hur ser tidplanen ut i projektet, på ett ungefär?

– Planen är att under våren genomföra en förstudie för att därefter komma igång med pilotstudie.

Vad kan ”apoteksplanerna” komma att innehålla?

– Det övergripande syftet är att underlätta våra kunders följsamhet till sin läkemedelsbehandling. Det är ännu för tidigt att ge mer detaljerade upplysningar om innehåll, vår projektledare arbetar intensivt tillsammans med Frisq för att kartlägga förutsättningar som kan realisera tänkbara aktiviteter, säger Birgitta Lange Sjöblom.

Andra läser