Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Raderade läkemedel från tusentals recept

När vitaminpreparatet Oralovite restnoterades tog Apoteket AB på eget bevåg bort läkemedlet från cirka 3 000 patienters dosrecept utan att ha kontaktat förskrivarna. Efter att fem landsting anmält bolaget till IVO får Apoteket nu kritik från myndigheten.

Det var i juni 2016 som Oralovite blev restnoterat och inte kunde tillhandahållas av Apoteket AB.

För de cirka 3 000 patienter som hade Oralovite förskrivet för dosdispensering valde Apoteket att justera patienternas recept genom att helt enkelt ta bort läkemedlet från patienternas dosrecept.

Patienterna fick brev med information om förändringen, och landstingen informerades. Men innan åtgärden vidtogs togs ingen kontakt med aktuella förskrivare.

När läkemedlet senare blev tillgängligt igen meddelade Apoteket AB i brev att det tagits bort men nu åter var tillgängligt för att förskrivas. Dessa brev gick till alla vårdgivare där förskrivning av Oralovite skett enligt förskrivarens arbetsplatskod.

I oktober 2016 skrev fem landsting i Sydsverige ett gemensamt brev till IVO, där man kritiserade Apoteket AB för att ha brustit i sin handläggning när man tagit bort läkemedlet från dosrecepten utan klartecken från förskrivarna.

Häromdagen fattade IVO beslut i ärendet. Apoteket AB:s agerande är inte förenligt med gällande föreskrifter, anser myndigheten.

IVO menar att det kan finnas behov att justera recept på apoteket, men som huvudregel får detta inte ske utan samtycke från förskrivaren. Det finns vissa möjlighet till undantag, om “ändringen inte medför att verkan av läkemedlet blir en annan än det avsedda”.

I detta fall gjorde dock justeringen att många patienter inte fick sin ordinerade behandling. Detta utan att förskrivaren hade fått ta ställning till möjligheten att exempelvis ordinera ett alternativt läkemedel eller låta ordinationen vara oförändrad i väntan på att Oralovite skulle återkomma i sortimentet.

Apoteket AB lyfte i sitt svar fram att det är mycket svårt att kontakta varje förskrivare när det rör sig om så många berörda patienter. IVO anser dock att apotek som har dosdispensering måste ha en plan för sådana situationer. Apoteket AB har, enligt IVO, framfört att man arbetar med att ta fram en rutin för detta.

Andra läser