Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppsalaprofessorer uppmärksammas

Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi i Uppsala, blir hedersdoktor i Åbo, och kollegan Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik och mångårig dekanus, får Gustaf Adolfmedaljen för sin forskning och sina ledningsinsatser.

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik, belönas med Uppsala universitets Gustaf Adolfmedalj för ”sin forskning inom området läkemedelsformulering och för omfattande ledningsinsatser, som prefekt vid institutionen för farmaci, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt dekanus för den farmaceutiska fakulteten”.

Hans ledarinsatser har präglats av kompetens, administrativ skicklighet och engagemang, enligt motiveringen.

Alderborn efterträddes som dekan i oktober 2017 av Margareta Hammarlund Udenaes.

Uppsala universitet meddelar också att Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi och tidigare rektor vid Uppsala universitet, blir hedersdoktor vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Så här lyder motiveringen:

“Anders Hallberg har gjort ett banbrytande arbete i att uppmuntra och stimulera vetenskapssamfundet i syfte att skapa innovationer och kommersialisera vetenskapliga rön. Han är fortfarande själv aktiv forskare och har utvecklat och utvecklar mediciner för bland annat infektionssjukdomar. Utöver en lång rad förtroendeuppdrag, bl.a. i Naturvetenskapliga forskningsrådet och Svenska Vetenskapsrådet, har Hallberg varit medlem av Åbo Akademis styrelse hösten 2009 till slutet av år 2017. Hallberg promoveras till filosofie hedersdoktor för sitt banbrytande arbete för kommersialisering av vetenskap, samt för sitt aktiva engagemang för Åbo Akademi.”

Promotionen äger rum i Åbo konserthus den 25 maj.

Andra läser