Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dags för EAHP i Göteborg

I morgon inleds den europeiska sjukhusfarmacikongressen EAHP på Svenska mässan i Göteborg. Apotekarna Karl Johan Lindner och Per Nydert berättar vad de förväntar sig av kongressen.

Karl Johan Lindner, apotekare och läkemedelschef i Region Västmanland, gör i veckan sin tredje EAHP-kongress. I hans landsting sker tillverkning och läkemedelsservice i egen regi, medan Oriola sköter logistiken fram till september 2020.

– De tidigare kongresserna gav mig bland annat inblickar i om olika lösningar för läkemedelsförsörjningen inför vårt övertagande i egen regi, säger han.

I Västmanland har klinisk farmaci fått skjuts via den stora Medbridgestudien som vi uppmärksammat tidigare.

Drygt 2 200 patienter på fyra mellansvenska sjukhus, däribland Västmanlands sjukhus i Västerås, inkluderas i studien där två arbetssätt jämförs med vanlig vård.

– Studien har blivit ett lyft för oss och tongångarna i vården är mycket positiva, säger Karl Johan Lindner.

Vad ser du fram emot under kongressen?

– I år ska jag försöka bevaka klinisk farmaci bättre än tidigare. I och med att vi har mer egen sådan verksamhet så ökar förstås intresset. Sett till posters har det tidigare år varit ganska mediokert när det gäller klinisk farmaci, förhoppningsvis blir det bättre i år, säger han.

Per Nydert är apotekare med inriktning på pediatrik på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Även han deltar vid kongressen i Göteborg.

Hur står sig svensk sjukhusfarmaci internationellt, som du ser det?

– Organisatoriskt och utbildningsmässigt inom sjukhusfarmaci ligger vi långt efter länder som till exempel Spanien och USA. Inom barnfarmacin har vi goda och nära internationella samarbeten, säger han.

Varför åker du till kongressen?

– För att dela med oss och ta del av sjukhusfarmaci.

Vad är det viktigaste mervärdet med denna typ av kongress, och vad ser du mest fram emot?

– Det viktigaste är att visa på betydelsen av sjukhusfarmaci på en kongress som är ambitiös och relevant. Jag ser särskilt fram emot en workshop kring resolutionen om iordningställande av läkemedel från EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, reds anm), säger Per Nydert.

Andra läser