Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nationell satsning på Drug Delivery-forskning

Nu lanseras Sveriges första nationella satsning på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering: Swedish Drug Delivery Forum (SDDF). Vinnova satsar 18 miljoner i projektet, som har farmaceutiska fakulteten i Uppsala som akademiskt nav.

Syftet bakom projektet är att etablera världsledande forskning inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Vinnova har avsatt 18 miljoner kronor till satsningen fram till juni 2020.

Projektet koordineras av farmaceutiska fakulteten i Uppsala.

– Vi har länge konstaterat behovet av en arena för samverkan mellan akademi och näringsliv. Med ekonomiskt stöd av Vinnova formerar vi nu en gemensam mötesplats med förutsättningar för ett forskningsprogram som karaktäriseras av excellent vetenskap och effektivt industriellt nyttiggörande, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik vid Uppsala universitet, på universitetets hemsida.

Forskningsprogrammet kommer att bedrivas vid tre teknologiplattformar; parenterala, orala respektive pulmonära formuleringar.

– Vi hoppas framför allt leverera kvalificerad forskning och utbilda forskare inom drug delivery-området, men räknar också med att öppna strategiska dörrar för samarbete, nätverkande och mobilitet mellan akademi och näringsliv, säger Göran Alderborn.

Andra läser