Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sjukhusfarmaceuter samlas i Göteborg

Uppemot 4 000 sjukhusfarmaceuter från hela Europa väntas till Göteborg nästa vecka för årets EAHP-kongress. Ulrika Gillespie, ledamot i den vetenskapliga kommittén, tror på ett hundratal svenska deltagare.

EAHP är en europeisk paraplyorganisation för sjukhusfarmaceuter.

Ulrika Gillespie, till vardags klinisk apotekare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, gör nästa vecka sin fjärde EAHP-kongress i ordningen och har som ledamot i EAHP:s vetenskapliga kommitté varit med och utformat programmet för årets kongress i Göteborg.

– EAHP är en betydligt bredare kongress än ESCP som är mer nischad mot klinisk farmaci. Här är klinisk farmaci bara en mindre del av innehållet. Vi brukar ha omkring 4 000 deltagare från hela Europa. Apotekarsocieteten har varit generösa med stipendier och vi väntar oss i år ett hundratal svenska deltagare. Det kommer att finnas ett 15-tal svenska postrar. Det är en bra siffra men kan jämföras med Spaniens 400, säger Ulrika Gillespie.

Ulrika ligger bakom en av keynote-föreläsningarna.

– Min idé var först att Hans Rosling skulle hålla den, men nu går ju det inte av förklarliga skäl. Istället medverkar en av Roslings adepter, Helena Nordenstedt på Gapminder som är docent vid KI. Hon ska tala om global hälsa och infektionssjukdomar, säger Ulrika Gillespie.

En av många andra höjdpunkter blir enligt Ulrika Gillespie ett seminarium om farmaceutisk omvårdnad i hemsjukvården som ska ledas av Mae Rom och Cecilia Endrell.

Ulrika Gillespie deltar själv som talare vid flera programpunkter. Hon kommer bland annat att berätta om läget för den svenska sjukvårdsfarmacin under rubriken ”Hospital pharmacy in Sweden – highlights and curiosities” tillsammans med Karl-Johan Lindner, läkemedelschef i Västmanlands läns landsting, och Anna Bergkvist Christensen, koordinator för horizon scanning, Region Skåne.

Läs även fler artiklar inför kongressen på sajten inom kort.

Andra läser